Pro dodavatele

B2B portál GROW

Společnost GLOBUS ČR používá ke komunikaci se svými dodavateli internetový B2B portál. Tento portál slouží pouze ke sdílení všech informací, které jsou ke vzájemné spolupráci potřeba. Tato funkcionalita je zajištěna prostřednictvím SRM .

Co je to SRM?

SRM (Supplier Relationship Management) – Řízení dodavatelských vztahů, reprezentuje další možnost jak zlepšit přesnost a rychlost transakcí mezi nakupujícím a dodavatelem, zvyšuje přínosy spolupráce mezi oběma stranami a snižuje celkové náklady.
Nacházíme se v informační společnosti, která klade hlavní důraz na efektivitu práce a kde čas je nedostatkovým zbožím. Je tedy potřeba se tomuto trendu přizpůsobit. Proto se zrodila myšlenka zavézt SRM, které umožní jak interním tak externím uživatelům vyhledat takovou informaci, kterou uživatel potřebuje efektivně a rychle. Cílem SRM bylo sjednotit několik aplikací do jedné, tak aby byly potřebné informace snadno dostupné na jediném místě pro všechny uživatele (na určité úrovni oprávnění).

SRM pomáhá ve společnosti:

 • zkvalitnit obchodní postupy a inovace
 • zvýšit produktivitu a peněžní toky
 • zdokonalit provozní výkonnost a kvalitu
 • zpřehlednit data ze strany dodavatele
 • rychleji reagovat na příležitosti a změny
 • představuje prospěch, flexibilitu a podporu zásobování

B2B portál GROW najdete na adrese https://grow.globus.cz/

Co musíte splňovat pro přihlášení na portál se dočtete ZDE (pdf, 273 kB)

Jak se orientovat v SRM se dočtete v návodu ZDE (pdf, 389 kB)


Pokud vlastníte certifikát uložený na čipové kartě, budete k přístupu na B2B portál potřebovat:

 • ovladač ke čtečce karet (Gem_PC USB, či Vámi používanou kompatibilní čtečku)
 • software pro správu obsahu čipových karet
  • Securestore (typ karty Starcos 3.0) pro vystavené certifikáty od 01.01.2010.
 • Návod k instalaci certifikátu naleznete ZDE (pdf, 663 kB)

Pokud ještě nejste naším dodavatelem, ale máte zájem k nám dodávat, je možné na našem B2B portále GROW podat nabídku ke spolupráci.


EDI - elektronická výměna dat

GLOBUS ČR preferuje v obchodním kontaktu se svými dodavateli využívání moderních technologií, které usnadňují vzájemnou spolupráci a výrazně urychlují tok zboží. Kromě základních informací o EDI komunikaci naleznete na této stránce i dokumenty potřebné pro navázání úspěšné EDI spolupráce s námi.

Co je to EDI?

Elektronická výměna dat (EDI – Electronic Data Interchange) je elektronická výměna standardních dokladů mezi dvěma nezávislými subjekty. Hlavním cílem EDI je postupné nahrazování papírových dokumentů elektronickými, které mají ve výsledku stejnou právní váhu jako dokumenty klasické, jsou však daleko bezpečnější a jejich předávání je efektivnější a levnější.

Důvody pro EDI:

 • EDI šetří peníze tím, že zefektivňuje procesy předávání dokladů a odstraňuje chybovost při ručním vstupu dat.
 • EDI šetří dlouhodobé náklady tím, že umožňuje snížení počtu zaměstnanců, kteří se zabývají firemní administrativou a výrazně omezuje náklady na poštovné, papír, tisk a evidenci dokladů.
 • EDI šetří čas tím, že odbourává ruční vyplňování dokladů, jejich kompletaci a opakované vyhledávání v archivech.
 • EDI zaručuje vysokou operativnost tím, že zajišťuje doručení dokladů adresátovi v nejkratším možném čase. Adresát pak může zpracovat odpověď podstatně dříve než běžnými prostředky a opět v EDI odeslat odpověď. Oběh dokladů lze zkrátit z týdne na hodiny.
 • EDI odstraňuje přepisování dokladů a vylučuje tak vznik běžných chyb, jakými jsou překlepy, přehlédnutí, chybějící údaje atd.
 • EDI podporuje konkurenceschopnost tím, že umožňuje rozumnější využití potenciálu lidí, snižuje provozní náklady, zvyšuje pružnost práce a pohotovost.
 • EDI upevňuje vztahy mezi obchodními partnery a napomáhá ke zvyšování objemů obchodních transakcí.

 

Elektronická kmenová data

Cílem tohoto projektu je provoz katalogu elektronických kmenových dat a jejich výměna s dodavateli elektronickou formou. V prvních fázích se bude jednat o dvoustrannou výměnu dat pomocí zpráv PRICAT (UN/EDIFACT) nebo XML.

Co jsou to Elektronická kmenová data?

Elektronická kemenová data by měla zajistit, že budeme mít v systému správné údaje o artiklech, které jsou pak základem pro další obchodní spolupráci. Jedním z pozitivních přínosů je také rychlost. automatizovaný výstup dat ze systému dodavatele a naopak automatizovaný vstup do systému na straně Globusu zajistí, že nová data, nebo změny stávajících, dostanou do našeho systému rychleji. Zejména pak, když se jedná o změny na větších částech sortimentu. 

Možné způsoby výměny dat

 • Zasíláním EDI zprávy PRICAT, podrobnější informace naleznete ZDE (pdf, 343 kB)
 • Zasíláním dokumentu XML přes WS, podrobnější informace naleznete ZDE (pdf, 349 kB)


Dokumenty

EDI

PRICAT

Ostatní

Smlouva EDIÚvod O Globusu Pro dodavatele


Navigace:
Košík je prázdný.

vybrat další produkt přejít do košíku

košík

přihlášení