Nákupy v Globusu dle aktuálních nařízení

Nákupy v Globusu dle aktuálních nařízení

Vážení zákazníci, dle aktuálních nařízení je nutné pro vstup do našich hypermarketů mít na obličeji nasazený respirátor (KN95/FFP2), případně dvě přes sebe přeložené zdravotnické roušky. 

Zároveň stále platí, že v budově hypermarketu připadá na 1 osobu 15 metrů čtverečních.

1.     Jakým způsobem toto nařízení konkrétně zajistíte?

-        U všech vchodů jsou po celou otevírací dobu přítomni pracovníci ostrahy s počítadly v mobilních zařízeních, počty zákazníků ze všech těchto zařízení sčítají a zobrazují zpět do mobilních zařízení pracovníkům u vchodů. Před hypermarkety jsou instalované televizní obrazovky, které zobrazují aktuální kapacitu v hypermarketu.

V případě, že se kapacita plochy naplní, nově příchozí budeme vpouštět dle počtu zákazníků, kteří hypermarket opustí.

-        Vyvíjíme i technologické řešení, díky kterému si zákazníci budou moci snadno a ověřit aktuální vytíženost v hypermarketech.

Chtěli bychom ještě jednou zákazníky požádat, aby zvážili, zda mohou přijít nakupovat jednotlivě, nikoli ve dvojicích, jak povolují vládní nařízení. Snížili by tak riziko tvorby front před obchody.

2.     Kolik zákazníků pojmou vaše hypermarkety?

Naše hypermarkety díky svým velkým nákupním plochám nabízejí s tímto pravidlem možnost nákupů pro 700 až 1 000 zákazníků současně. Kapacita se odvíjí od konkrétní plochy daného hypermarketu.

3.     Kolik zaměstnanců bude kontrolou pověřeno?

Máme stálé týmy lidí, které se permanentně starají a vykonávají nadstandardní hygienická opatření. Tyto týmy nyní budeme posilovat o další pracovníky z externích agentur, kteří budou mít na starosti management front, počítání zákazníků a dodržování větších rozestupů v rámci obchodu.

4.     Máte několik vchodů, budete mít všechny otevřené? Budete u všech provádět front management?

Otevřené máme všechny hlavní vchody a u všech budou pracovníci s počítacími přístroji, tak pracovníky, kteří budou dohlížet na management front.

5.     Zrychlíme nákupy pomocí moderních technologií - rychlé odbavení

Obsluha v hypermarketech oslovuje zákazníky s nabídkou naskenování nákupu. Obsluha celý nákup naskenuje a zákazníkovi celý proces a případně vysvětlí, jak zacházet se Scan&Go. Zákazník také může zboží naskenovat sám. Úhrada nákupu pak probíhá na speciálních pokladnách Scan&Go.

Všeobecně používání moderních nakupovacích technologií Scan&Go a mobilní aplikace Můj Globus zrychluje celý nákup o desítky minut, navíc je z hygienického hlediska velmi bezpečný.

6.     Jak jste připraveni na případnou nespokojenost zákazníků čekajících venku? Jak budete řešit konflikty?

Většinou máme s našimi zákazníky dobré zkušenosti, chápou nutná opatření a respektují je. Ale i na nepříjemnosti musíme být připraveni. 

7.     Jaké jsou plochy hypermarketů? Jsou bezpečné z hlediska hygieny?

Hypermarkety Globus jsou svou plochou největší mezi obchody v Česku (od 9 000 do 12 000 m2). Proto jsou po hygienické stránce i velmi bezpečné, navíc dodržujeme nadstandardní hygienická opatření a zákazníci u nás ve velké míře nakupují moderními technologiemi, jako jsou skenery a mobilní aplikace.

8.     Jaká je průměrně běžná návštěvnost zákazníků na hypermarket? Kolik předpokládáte, že bude ve špičkách venku čekat lidí?

S blížícími se vánočními svátky se počet zákazníků může zvyšovat v rámci procent, v tu chvíli může jít o desítky zákazníků. Záleží na velikosti nákupů, které budou pořizovat zákazníci v obchodě. Ale zákazníci u nás ve velké míře nakupují moderními technologiemi, jako jsou skenery a mobilní aplikace. A to zkracuje dobu nákupu i o desítky minut.

9.     Jak dlouho budou čekat?

Čekání na vstup do hypermarketu může trvat při vyšší návštěvnosti průměrně 10 až 15 minut. Ale netroufáme si odhadnout přesněji.

10.  Jaký prostor by podle vás byl ideální, pokud ne 15 m2?

Naše hypermarkety by díky své velkorysé ploše mohly pojmou bez problémů všechny zákazníky, pokud by nařízení znělo na jednu osobu na 10m2 v obchodě. A v tento případ bychom neměli před obchody žádné fronty.

11.  Jak budete postupovat, pokud přede dveřmi ještě čekají zákazníci, ale bude již před koncem otevírací doby?

Zákazníky, kteří stojí již ve frontě, se budeme snažit ještě obsloužit, ale zároveň budeme zajišťovat, aby se již další zákazníci do fronty nepřidávali.

12.  Jak budete mít otevřeno?

Nově od 18.11. upravujeme otevírací dobu ve všech hypermarketech od 7 do 21 hodin.

Nákupy v Globusu dle aktuálních nařízení