Psychické potíže během těhotenství a raného mateřství

Až každá pátá žena zažívá v Česku psychické obtíže spojené s mateřstvím, celá řada z nich se ale vědomě rozhodně nevyhledat lékařskou pomoc kvůli předsudkům společnosti nebo pocitu vlastního selhání. Další bariérou je ale také nedostupná nebo drahá psychologická péče.

Jaké potíže se objevují nejčastěji:

 • poporodní obsendantně kompulzivní porucha

 • poprodní deprese

 • poporodní úzkosti

 • poporodní splín

 • poporodní psychóza

Vyjmenované obtíže mají různou míru závažnosti, ani jedna z nich by však neměla být opomíjena a neřešena.

Jaké projevy mohou mít?

 • úzkost

 • ztráta radosti

 • deprese

 • pláč

 • strach o miminko

 • poruchy spánku

 • vtíravé negativní myšlenky

 • sebevražedné myšlenky

 • vyčerpanost, apatie

 • neschopnosti milovat

Vyhledat pomoc pak může být maminky důkaz prohry, selhání, proto i vliv okolí je podstatný. Podpora ve vyhledání pomoci, návštěvy psychologa je pro maminky klíčová.

Kam se obrátit

V každém (bývalém) okresním městě jsou psychologická centra, která jsou obvykle hrazena ze zdravotního pojištění, některé pojišťovny také přispívají na psychologickou péči, informujte se na webu své zdravotní pojišťovny, hledejte například preventivní programy pro těhotné ženy a matky.

Problematice duševního zdraví těhotných žen a maminek (rodičů) malých dětí se věnuje například spolek Úsměv mámy, který najdete na stejnojmenném webu nebo na facebookové stránce.

Tam najdete jednak popis různých psychických těžkostí, ale i instrukce, kam se obrátit pro pomoc. Tento spolek má i svou síť konzultantek v regionech nebo mobilní aplikaci kogito, kterou Úsměv mámy vyvinul a provozuje ve spolupráci s Ústavem duševního zdraví.

Je to ale jen jedna z možností:

 • Nestyďte se o potížích promluvit s ošetřujícím pediatrem dítěte nebo gynekologem, případně praktickým lékařem.

 • Vyhledejte si na internetu lokální centrum psychologické péče (psychocentrum, psychologická poradna).

 • Zkuste vyhledat psychologa ve vašem okolí podle referencí, nejlépe osobních – od přátel nebo známých, kteří mají zkušenost.

 • Projděte si nástěnky v čekárnách u pediatra, ale třeba i v dětských centrech, dětských kavárnách a herničkách, nebo ve volnočasových institucích, typicky jako jsou například kurzy plavání pro malé děti.

Pokud vaše první návštěva u odborníka nesplní vaše očekávání, zkuste oslovit jiného specialistu. Je potřeba, aby si terapeut a klient takzvaně „sedli“, a někdy to bohužel nemusí klapnout na první dobrou.

Pozor na podvodníky

V on-line prostoru je bohužel také celá řada lidí, kteří vydělávají na lidském neštěstí a prohlašují se za šamany, čarodějky, léčitele, spirituální kouče, healery a další ezoterické terapeuty, kteří slibují zázračné uzdravení duše, propojení s vesmírem, zahojení starých ran a znovuobjevení radosti a štěstí.

Mějte ale vždy na paměti, že tito lidé nemají žádné odpovídající psychologické či terapeutické vzdělání a jejich činnost, byť třeba míněná v dobrém, může situaci ještě zhoršit a připravit pacienty o nemalé částky peněz.

Nevěřte samozvaným duchovním a vždy zvažujte jakékoliv platby.

Vytvořte si vlastní duševní zdroje

V dnešní době se, naprosto správně, mluví o vnitřních psychických zdrojích. Co to znamená? To jsou určité zážitky a emoce, ze kterých můžeme čerpat, když čelíme psychicky náročným situacím.

Jak se to lze jednoduše představit?

Třeba maminka půjde s kamarádkou do sauny, zrelaxuje se, popovídá si a uvolní se. Tím si vytvoří mentální rezervu pro případ probdělé noci, nekončícího pláče dítěte nebo dalších běžných mateřských vypjatých situací.

Aktivní a vědomé vytváření zdrojů vnitřní odolnosti může být efektivní prevencí psychických potíží:

 • pravidelné setkávání s přáteli

 • blízké pouto s další osobou mimo partnera – sourozenec nebo kamarádka

 • individuální pasivní relaxace, jako je kniha nebo film

 • komunikace s širší rodinou (pokud je zdrojem pozitivních emocí)

 • setkávání s novými lidmi – v dětských kavárnách, v dětských centrech nebo herničkách

 • jakákoliv fyzická aktivita, kterou žena preferuje

 • otevřená komunikace s partnerem a zapojení obou do péče o dítě

 • vytváření společných rodinných zážitků, byť dítě z nich zatím „nic nemá“

 • starý nebo nový koníček, výtvarná činnost, hra na hudební nástroj, nebo třeba ochotnické divadlo

V rané fázi mateřství je jednodušší zůstat doma. Ve chvíli klidu se zachumlat k televizi a jen odpočívat. Není na tom nic špatného, ale dlouhodobě takové chování podporuje sociální izolaci a z ní plynoucí možné negativní důsledky. Proto se vždy snažte o alespoň občasné aktivní využití času se zapojením partnera a babiček (tetiček) do hlídání a vyrazte si užít něco jen sama pro sebe, bez dítěte, bez nutnosti péče.

Péče o vaše duševní zdraví je péčí o duševní zdraví celé rodiny, minimálně své dítě v tuto chvíli většinově ovlivňuje právě vaše psychika, tak ať je odolná a pozitivní.

Že to během mateřství není snadné, to dnes, v 21. století, už víme a není ostuda to nahlas říkat. Je to dřina fyzicky i psychicky a ženy potřebují péči o sebe sama, aby mohly zvládnout tuto náročnou roli.

Zdroje:

https://www.usmevmamy.cz/potrebuji-pomoc/

https://www.kogito.cz/

https://plus.rozhlas.cz/reknou-si-ze-jsem-blazen-vetsina-tehotnych-a-zen-po-porodu-s-uzkostmi-a-8551867

https://psychologie.cz/mama-v-pohode/