Používáme cookies
Nezbytné cookies jsou nepostradatelné pro správné fungování našich stránek, a proto je nelze deaktivovat a pro jejich používání není zapotřebí vašeho souhlasu.

Pokud nám udělíte souhlas, budeme používat i cookies pro analýzu provozu a návštěvnosti a cookies pro personalizaci obsahu a reklamy. Spravovat využívání těchto dalších druhů cookies můžete v Nastavení cookies.

Informace o užívání našich stránek také sdílíme s našimi reklamními a analytickými partnery.

Pro více informací klikněte zde.
Souhlasím s používáním všech cookies Chci jen nezbytné cookies Nastavení cookies
‹ Pobočka Brno

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů možného protiprávního jednání

 

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelůkterý upravuje podávání, posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (dále jen „oznamovatel“) a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR na úseku ochrany oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) si Vás dovolujeme informovat, že společnosti Globus ČR, v.o.s. a Globus Invest v.o.s. (oba subjekty dále jen „Globus“) zřídily pro plnění tohoto účelu vlastní vnitřní oznamovací systém.

   

Jak podat oznámení Globusu:

1. písemně:

Globus ČR, v.o.s. nebo Globus Invest v.o.s.

k rukám osoby příslušné k přijímaní oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů

Kostelecká 822/75

Praha 9 – Čakovice

PSČ 19600

korespondenci označit: „NEOTVÍRAT – pouze k rukám osoby příslušné k přijímaní oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů“

nebo e-mailem: oznamovatel@globus.cz

 

2. telefonicky:  

Tel. +420 703 409 653 (na uvedeném čísle je k dispozici hlasový záznamník)

 

3. osobně-ústně:      

Na základě telefonické nebo e-mailové žádosti v přiměřené lhůtě osobě příslušné k přijímaní oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů, tel. +420 730 562 028.

 

Jestliže oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných interních komunikačních kanálů než shora výslovně uvedených (např. prostřednictvím datové schránky), Globus nemůže garantovat ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů.

Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme vždy zabývat v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů. Současně Vás chceme požádat, abyste nám oznamovali pouze informace spadající do působnosti zákona o ochraně oznamovatelů. Globus přijímá oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů s výjimkou oznámení od osob, které pro něj nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Bližší informace pro oznamovatele naleznete ZDE.

 

Jak podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti:

Oznamovatel má možnost své oznámení podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřídilo Ministerstvo spravedlnosti ČR - https://oznamovatel.justice.cz/, případně na e-mailovou adresu: oznamovatel@msp.justice.cz.

Oznamovatelům doporučujeme, aby oznámení podali nejprve jedním z výše uvedených způsobů Globusu. Globus má možnost na zjištěná podezření bezprostředně reagovat mnohem efektivněji nežli jiné orgány a zabránit tak hmotným škodám či poškození své pověsti.