AKTUALIZACE: Globus a mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem

AKTUALIZACE: Globus a mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem

Globus a mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem
Dne 13. 3. 2020 vyhlásila vláda nouzový stav kvůli omezení šíření koronaviru. Globus se nařízeními vlády řídí a speciální krizový tým se intenzivně věnuje nastavení pravidel pro minimalizaci šíření viru a uspokojení poptávky ze strany zákazníka. Níže jsou shrnuty nejzásadnější opatření a aktuální situace ke dni 23. 3. 2020.

Globus a otevírací doba
Vláda rozhodla ke 14. 3. 2020 o uzavření všech obchodů kromě prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.
Na základě pokynů vlády, kterými se řídíme, platí, že Globus prodejny s potravinami, drogistickými výrobky, lékárny a další vybraní prodejci ZŮSTANOU OTEVŘENY. Proto všechny Globus prodejny ZŮSTANOU OTEVŘENY, a to včetně našich nepotravinových úseků a čerpacích stanic.
Z provozních důvodů jsme se rozhodli pro plošné zkrácení otevírací doby do 20:00 na všech našich provozech, a to s účinností od pátku 20. 3. 2020
Dle opatření vlády ze dne 23. 3. budou všechny prodejny od 25. 3. od 8:00 do 10:00 vyhrazeny pro vstup zákazníků nad 65 let a dále handicapovaní s možností doprovodu, držitelé průkazu pro osoby zdravotně postižené a zaměstnanci pečovatelských služeb.
Dle nařízení uzavíráme veškerá naše stravovací zařízení (restaurace, kavárny, gril a řeznický shop). Toto opatření se týká také restaurace a kavárny Fresh Pankrác. Prodejna Fresh Dubina je provozována bez omezení. Dále v rámci tohoto nařízení uzavíráme také naše Fashion Stores a oddělení klenotů.

Globus a hygienická opatření
Na všech prodejnách podnikáme mnohá hygienická opatření v rámci minimalizace šíření viru.
Všichni zaměstnanci i zákazníci musí mít s účinností od půlnoci 19. 3. zakrytí úst i nosu. Bez toho nebudou do hypermarketů vpuštěni.
Vzhledem k nařízení vlády ze dne 23. 3. poskytujeme u vstupu do prodejen zákazníkům jednorázové rukavice. Jednorázové rukavice mají zákazníci k dispozici u všech vstupů na prodejní plochu hypermarketu.
Důsledně dodržujeme doporučení SZPI. Velmi striktně dbáme na čištění košíků a vozíků a jejich dezinfekci provádíme v pravidelných cyklech. Z preventivních důvodů jsme se více zaměřili také na pravidelnou údržbu povrchů skenerů Scan&Go, platebních terminálů, zákaznických kiosků atd.
Vzhledem k doporučení vlády ze dne 18. 3. od 19. 3. také přistupujeme speciální režim dezinfekce nákupních vozíků. Nákupní vozíky budou rozděleny na dvě místa. Místo, kde zákazník vozík vrátí a personál ho okamžitě vydezinfikuje a místo, kde budou již vydezinfikované vozíky připravené na nákup. Dále také budeme dbát na čištění klik a madel v intervalu 1x za hodinu.
Zákazníky v rámci informačních cedulí nabádáme, aby v rámci minimalizace kontaktu s okolím používali pro nakupování mobilní aplikaci Můj Globus, která umožňuje i skenování čárových kódů a následně platbu na terminálech.
Zákazníky upozorňujeme na nutnost dodržování hygienického chování také prostřednictvím in store rádia.
Zákazníci mají k dispozici dostatečné množství jednorázových rukavic a ostatních přepravních obalů.
Přešli jsme také na balení volně loženého pečiva.
Na každém hypermarketu jsme pro zákazníky umístili stojany s dezinfekčním přípravkem.
Naše zaměstnance jsme v těchto dnech opětovně proškolili v systému HACCP a interních pravidlech správné hygienické a výrobní praxe a důkladně a průběžně tyto důležité směrnice kontrolujeme.

Globus a naši zaměstnanci
V této složité situaci patří největší uznání a dík našim zaměstnancům, kteří jsou v denním kontaktu se zákazníky. Jejich bezpečí je pro nás prioritou a v rámci možností a vzhledem k vývoji situace přijímáme adekvátní, realizovatelná opatření. Dle dostupnosti dostávají naši kolegové ovocné balíčky a vitaminy na posílení imunity. Na všech hypermarketech poskytujeme Globus zaměstnancům také stravování a pitný režim zdarma.
Všichni naši zaměstnanci mají k dispozici ochranné rukavice a dezinfekční prostředky. V posledních týdnech poptáváme pro naše zaměstnance ochranné pomůcky, včetně toho nejočekávanějšího: respirátorů. Jsme však svázáni obecnou nedostupností těchto pomůcek v relevantní ochranné třídě, jejichž zásobování nestačí k pokrytí stávající poptávky na celém trhu. Čelíme tedy stejné situaci jako ostatní prodejci, kterou ve svém vyjádření shrnul Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. „Už dva týdny řešíme s ministerstvem zdravotnictví ochranné pomůcky. Bohužel vždy s výsledkem, že nejsou dostupné a navíc slyšíme, že distribuce do obchodů není prioritou vlády,“.
Vzhledem k nařízení vlády z 18. 3. budou mít naši zaměstnanci povinnost zakrytí úst. Roušky šijeme interně nebo zajišťujeme od lokálních dodavatelů.

Globus a zásoby zboží
Veškeré zboží doplňujeme průběžně. Dostupnost všech druhů potravin má pro nás naprostou prioritu. Kromě dezinfekčních gelů, mýdel a ubrousků, které skutečně chybí, a poptávka po nich násobně převyšuje nabídku ze strany dodavatelů, ostatní zboží pro naše zákazníky máme k dispozici. Aktuálně evidujeme velmi vysokou poptávku po všech druzích potravin. Zákazníci u nás ale vždy najdou několik značek od každého druhu. Momentální krátkodobé výpadky jsou samozřejmě možné. V žádném případě se ale nejedná o dlouhodobou nedostupnost.

AKTUALIZACE: Globus a mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem