Profesia Days

Profesia Days

Jako již tradičně jsme se zúčastnili ve dnech 23/24.10.2019 největšího pracovního veletrhu v České republice – Profesia days. Tento veletrh se koná již po deváté a my jsme byly 5krát jeho součástí. Tento veletrh je nejen výborná příležitost prezentovat Globus jako dobrého zaměstnavatele a potkat se s potencionálními kandidáty osobně, ale i možnost potkat se s kolegy – personalisty z jiných firem a sdílet zkušenosti. Z veletrhu jsme so odvezli dobrý pocit a zajímavé životopisy a kontakty.

Profesia Days