‹ Zpět na Společenská odpovědnost
Rozdělujeme 4 miliony Kč neziskovkám v regionech

Letos rozdělujeme 4 000 000 Kč mezi iniciativy, které podpoří lidi, komunity nebo projekty zaměřující se na pomoc v době během a po pandemii koronaviru.

Globus Lepší svět

Protože chceme pomáhat přímo ve vašem regionu, každý náš hypermarket přispěje částkou 200 000 Kč vybraným 3 projektům ve svém okolí.

Částku 1 000 000 Kč rozdělíme mezi projekty, které mají celorepublikový dosah.

Mezi přihlášené organizace v regionech rozdělujeme 3 000 000 Kč

Své online přihlášky jste mohli posílat do 15. března 2021.

Do 27. dubna 2021 budou v každém regionu vybrány vítězné projekty přihlášených organizací, které se věnují pomoci v době během a po pandemii koronaviru.

Vyhlášení vítězných projektů na webu Globusu proběhne 5. května 2021. Vítězné organizace budou kontaktovány Fórem dárců. Finanční výše pomoci je v celkové hodnotě 200 000 Kč na každou spádovou oblast hypermarketu Globus.

Aktualizovaná pravidla a podmínky účasti regionálních projektů Lepší svět 2021

Jak letos pomáháme

I Globus chce přiložit „ruku k dílu“, protože velmi silně vnímá, že za současné nelehké situace nastal čas pomáhat tam, kde je třeba. Společnost se tedy rozhodla rozdělit v rámci projektu Globus Lepší svět 2021 částku 4 000 000 Kč mezi iniciativy, které podpoří lidi, komunity nebo projekty zaměřující se na pomoc v době během a po pandemii koronaviru.

Plošná pomoc

Částku 1 000 000 Kč Globus rozdělí mezi projekty, které mají celorepublikový dosah. Podpoří tak 3 iniciativy, jimž finanční injekce pomůže zajistit podporu lidem zasaženým aktuální situací. Jde o následující organizace:

Spiralis: Pečující hrdinové v hodnotě 500 000 Kč
V České republice dnes žije až třicet tisíc rodin s dětmi s postižením. V důsledku koronavirové pandemie došlo k uzavření denních a týdenních stacionářů, které zajišťovaly pro tyto rodiny nezbytné odlehčovací služby.
Nezisková organizace Spiralis proto provedla průzkum potřeb této skupiny v souvislosti s epidemií koronaviru. Z pocitů rodičů nejčastěji zaznívá fyzické a psychické vyčerpání v důsledku 24hodinové péče o děti s těžkým postižením v domácí izolaci.
Nejohroženější skupinu představují rodiče samoživitelé. Ti vyjadřují pocity naprostého vyčerpání až beznaděje: “Osobní asistence by nám výrazně pomohla zvládnout celodenní péči. Tu si však v současné době nemůžeme dovolit z finančních důvodů,” zaznívá z průzkumu Spiralis.
Globus se proto rozhodl jednat a darovat 500 000 Kč neziskové organizaci Spiralis na pomoc těmto rodinám.

Dobrá rodina: Pomoc náhradním rodinám v hodnotě 250 000 Kč
Posláním organizace Dobrá rodina o.p.s. je ochrana dětí, zejména těch, které nemohou vyrůstat u svých rodičů. Projekt reaguje na aktuální situaci rodin v rámci nouzových opatření, kdy děti jsou vzdělávány doma a je pro všechny omezená možnost pohybu. I pro standardní rodiny je to velká zátěž a pro rodiny pěstounů obzvlášť. Cca 600 rodin evidovaných v organizaci Dobrá rodina je příbuzenská pěstounská péče, což jsou v naprosté většině děti svěřené do péče prarodičů. Pro ně jsou stávající mimořádná opatření nejnáročnější. Mají strach o své zdraví, zdaleka už nemají tolik energie a musí zastoupit školu, rodiče i prarodiče v jednom. Proto se Globus rozhodl poukázat částku 250 000 Kč organizaci Dobrá rodina na podporu pěstounských rodin v této nelehké situaci.

Charita České republiky: Pomoc seniorům v hodnotě 250 000 Kč
Domácí zdravotní péče (dále DZP), je odborná zdravotní péče poskytovaná pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí na základě doporučení lékaře. V době, kdy nemocnice a zdravotnická zařízení musí udržovat dostatečnou kapacitu lůžek pro pacienty s těžkým průběhem nemoci covid - 19 a celkově usilovat o nepřetěžování zdravotnického personálu, může být DZP důležitou službou, jak udržet pacienty i se středně těžkým průběhem nemoci doma, a přesto jim zajistit dostatečnou zdravotnickou službu a pravidelný odborný dohled. Přitom úlevu zdravotnickým zařízením představuje i taková péče, která nemusí nutně souviset s nemocí covid - 19, ale která zajistí, že daný pacient nebude muset kvůli svému zdravotnímu stavu vytěžovat nemocniční zdravotní personál.
Globus vidí takovou službu jako velmi přínosnou pro ochranu nejvíce ohrožených skupin již nemocných lidí a seniorů před onemocněním covid – 19 a proto předá částku 250 000 Kč na její podporu.

Regionální pomoc

Globus se snaží pomáhat i regionálně finanční pomocí, a to v blízkosti svých hypermarketů. Každý hypermarket (15 po celé ČR) s dohledem Fóra dárců vybere smysluplné projekty ve svém regionu a mezi ně rozdělí celkovou částku 3 000 000 Kč. Jedná se například o zařízení pomáhající seniorům, nemocným osobám a pečovatelské služby.

Kontakt pro organizace:
Fórum Dárců
lepsisvet@globus.cz
Kontakt pro média:
Lutfia Volfová
l.volfova@globus.cz
+420 607 602 328