Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Děkujeme, že jste nám pomohli rozdělit 3 900 000 korun mezi projekty, které zlepší naše okolí.

Výsledky hlasování

Do druhého ročníku se přihlásilo celkem 205 projektů, z nichž jsme pro každý hypermarket vybrali tři finálové veřejně prospěšné projekty, jejichž cílem bylo posílení komunitního života v daném místě. Zaměření projektů bude velmi široké. Podívejte se, co společně zrealizujeme.

Brno

Zahrada

Zahrada

Projektem Zahrada se organizace postupně snaží revitalizovat zahradu, kterou získali spolu s objektem do užívání v žalostném stavu. Stále chybí lepší zpřístupnění jednotlivých partií zahrad pro klienty na vozíku a zděný zahradní altán by potřeboval rekonstrukci. Revitalizace zahrady má za cíl vytvořit krásné, bezpečné, klidné a dostupné zelené místo uprostřed urbanizované krajiny. V zahradě stacionáře a Domova plánují na příští rok řadu akcí pro širokou veřejnost (galerie na plotě, den otevřených dveří, jarmark). Zahrada je stále přístupná a postupně v ní vznikají zajímavá zákoutí, aby lákala k nahlédnutí (sochy, relax koutek, bylinkový záhon).

Ordinace pro chudé v Brně

Ordinace pro chudé v Brně

Armáda spásy chce otevřít ordinaci v Brně s náplní poskytovat zdravotní péči pacientům, kteří mají omezený přístup ke zdravotní péči. Jedná se o skupiny osob bez domova, sociálně vyloučených menšin, osamělých seniorů a klientů azylových domů. Ordinace se tak může stát centrem, kam mohou odeslat takové pacienty jiná zdravotnická zařízení v Brně, která nejsou na tyto pacienty připravena. Projekt pomůže nejen lidem bez domova z Brna a okolí, ale přispěje také k výraznému snížení nákladů na léčbu a k úspoře finančních prostředků, a to nejen v resortu zdravotnictví, ale může fungovat i jako prevence šíření infekčních chorob v populaci.

Ovoce a zelenina-carving není žádná psina

Ovoce a zelenina-carving není žádná psina

Projekt je zaměřen na získání a podporu dovedností žáků se zdravotním postižením v oblasti carvingu - vyřezávání ovoce a zeleniny. Cílem je, aby se absolventi stali uplatnitelnými na trhu práce, a aby se širší veřejnost seznámila s tímto druhem umění. Výsledky činnosti lze prezentovat na společenských akcích a rautech, na kterých se škola formou cateringu realizuje již několik let. Tyto dekorace jsou významným trendem současné gastronomie a takto vedenou prezentací by bylo dosaženo pozitivního efektu pro žáky i veřejnost.

České Budějovice

Tyflohlídek

Tyflohlídek

Projekt Tyflohlídek řeší preventivní vyšetření zraku dětí od 6 měsíců do 6 let. Vyšetření se provádí nejmodernějším mobilním screeningovým přístrojem plusoptiX S12C, který ze vzdálenosti 1 metru pořídí snímek očí. Během jedné vteřiny vyhodnotí, zda je zrak dítěte v pořádku. Není potřeba aplikovat oční kapky, nebo jinak dítě na výkon připravovat. Děti si mohou hrát a nejsou vystavovány stresu. Screening se provádí přímo v mateřských školách a ambulantně, v centru sociálních služeb Tyflokabinet České Budějovice. Vyšetření se provádí zdarma.

Klub přátel Hospicové péče sv. Kleofáše

Klub přátel Hospicové péče sv. Kleofáše

Klub přátel Hospicové péče sv. Kleofáše je společenstvím lidí, kteří se chtějí podílet na zkvalitnění poslední fáze života obyvatel Třeboňska. V rámci projektu se uskuteční 5 akcí pro veřejnost: dva koncerty, divadelní představení, výstava s vernisáží děti hospice hospici, odpoledne pro děti (kulturní a sportovní) a 1 akce pro členy Klubu: přednáška/exkurze. Projekt podpoří rozvoj komunitního života na Třeboňsku a vytvoří platformu pro jednotlivce i firmy (organizace), kterým není lhostejná lidská důstojnost v průběhu nemoci, zdravotního postižení či v poslední fázi života a umožní jim se podílet na podpoře rodiny a sociálních vazeb.

Obnova zahradního domku a techniky pro lepší zahradu

Obnova zahradního domku a techniky pro lepší zahradu

Tento projekt by pomohl pořídit zdejším klientům nový zahradní domek, neboť v případě pěkného počasí, tráví rádi den v zahradě, kde mohou navíc využít bezbariérový bazén, altán či záhony a pro snazší udržování zahrady také výkonnější zahradní techniku.

Chomutov

Kinokavárna

Kinokavárna

Projektem je Kinokavárna pro seniory a zdravotně postižené klienty Domova pro seniory v Jirkově. Jelikož zde žije 260 klientů převážně odkázaných na invalidní vozík, kteří nemají možnost navštívit jiná kulturní zařízení, sloužila by kinokavárna, kde by bylo plátno s kvalitním zvukem, zároveň jako společenská místnost pro setkávání klientů s rodinnými příslušníky, pořádání výstav, koncertů či vernisáží.

Dětský benefiční festival (Children's beneficial festival)

Dětský benefiční festival (Children's beneficial festival)

Dětský benefiční festival je projekt, který bychom rádi zrealizovali na Den dětí 1. 6. 2019. Akce by měla nejen přilákat veřejnost bohatým kulturním programem, ale také pomoci charitativním aktivitám ve městě. Celý výtěžek ze vstupného by byl věnován na charitativní účely. Projekt by rovněž podpořil rozvoj komunitního dění v regionu a přispěl k oživení historického centra města Chomutova.

Náš svět 2019

Náš svět 2019

Předmětem projektu je zajištění volnočasových aktivit pro děti a dospěláky s mentálním či kombinovaným handicapem. Klientům nabízí pravidelné odpovídající aktivity, poradenství, pomoc, zapůjčení didaktických pomůcek a odborné literatury, dále prostor herny a dílny pro tvoření a zlobení. Snaží se klienty aktivně zapojovat do aktivit a předcházet tak jejich sociální izolaci.

Proč to děláme

Protože jsme nedílnou součástí regionů, ve kterých působíme. Uvědomujeme si, že kromě prodeje kvalitního sortimentu je naší povinností podělit se o finanční prostředky tam, kde je to potřeba. Chceme se smysluplně zapojit do života v okolí našich hypermarketů a podpořit konkrétní projekty, díky kterým může být svět v pořádku.

Globus Lepší svět je náš dlouhodobý program, v rámci něhož i v letošním roce opět podpoříme 45 komunitních projektů. Pro každý hypermarket vybereme tři finálové veřejně prospěšné projekty, které mají za cíl zlepšit život v daném místě.

Více než 22 let našeho působení v České republice podporujeme řadu charitativních projektů. Dlouhodobě spolupracujeme s Nadací Charty 77 – Kontem Bariéry , Českou federací potravinových bank a jsme také partnerem Národní potravinové sbírky . Děkujeme, že s námi pomáháte.

Kontakt pro organizace:
Jindřiška Palečková
paleckova@globus.cz
+420 725 999 103
Kontakt pro média:
Mgr. Rita GABRIELOVÁ
r.gabrielova@globus.cz
+420 730 542 384

Minulé ročníky

Vodní fontána

Vodní fontána

Projekt Centra sociálních pomoci ve Vodňanech počítá s výstavbou vodní fontánky jako centra relaxačního místa uprostřed areálu Seniorského domu ve...

Na kole kolem Komína

Na kole kolem Komína

Na kole kolem Komína je projekt, který má zaplatit pravidelné cyklistické výlety po nejbližším okolí, které děti z domova prakticky neznají. Dětský...

Senioři a dobrovolníci, společně se setkáváme a tvoříme

Senioři a dobrovolníci, společně se setkáváme a tvoříme

Od roku 2014 realizuje naše dobrovolnické centrum program pro seniory. V současné době naši dobrovolníci docházejí do pečovatelského domu v...