Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

I letos rozdělujeme 3 920 000 Kč mezi projekty, které zlepší naše okolí.

Protože chceme pomáhat přímo ve vašem regionu, každý náš hypermarket přispěje částkou 260 000 Kč vybraným 3 projektům ve svém okolí.

Novinkou tohoto ročníku je hlavní cena, kterou obdrží projekt s největším počtem hlasů.

Hlasujte koho podpořit

Každý hypermarket přispěje celkem 260 000 korun

třem komunitním projektům v našem okolí. Vaše hlasy rozhodnou o tom, komu bude částka 130, 80 a 50 tisíc korun přidělena. Projekt s absolutně největším počtem hlasů obdrží dodatečnou výhru 20 000,- Kč. Hlasujeme od 3. 4. 2019 12:00 do 24. 4. 2019 12:00.

Karlovy Vary - Jenišov

Pohádková zahrada

Pohádková zahrada

Projekt Pohádková zahrada usiluje o oživení zahrady v centru města, aby přivedla jeho obyvatele blíže přírodě, půdě i sobě navzájem. Myšlenka vznikající při waldorfské dětské skupině a mateřském centru míří k odpovědnosti za životní prostředí kolem nás. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by do zahrady mohly být vysázeny staré krajové a regionální odrůdy a tím došlo k jejich navrácení do místní přírody. Jako v pohádce by se pak mohli cítit všichni návštěvníci, vnímající přírodu všemi smysly v proměnách a rytmu roku.

Počet hlasů: 802

Záchranná stanice volně žijících živočichů

Záchranná stanice volně žijících živočichů

Projekt Záchranná stanice volně žijících živočichů myslí nejen na zvířata, ale také na lidi, kteří mohou s nemocnými volně žijícími zvířaty přijít do styku. Každý rok potřebují pomoc dvě stovky poraněných zvířat, pro které funguje tato stanice jako první pomoc či nemocnice. Pro lidskou společnost v okolí je důležitá i odchytová služba, fungující 24/7. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by stanice získala další prostředky na svůj provoz a zvířata větší šanci na uzdravení a návrat do volné přírody.

Počet hlasů: 1264

Pomůcky pro umírající na Chebsku a Sokolovsku

Pomůcky pro umírající na Chebsku a Sokolovsku

Projekt Pomůcky pro umírající neslibuje uzdravení, ale důstojný a respektovaný odchod ze života těm, kteří jsou nevyléčitelně nemocní. Jejich přání umřít doma nedokáže současný zdravotnický systém vyslyšet, proto je zapotřebí hospicové péče. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by tato zařízení získala dostatek kvalitních kompenzačních pomůcek, které si pacienti a jejich rodiny půjčují. Zájem i potřeby pacientů převyšují možnosti hospicu, a tak nelze čekat na schválení pomůcek od pojišťoven.

Počet hlasů: 644

Plzeň - Chotíkov

Letní příměstské tábory pro nadané děti s handicapem

Letní příměstské tábory pro nadané děti s handicapem

Projekt Letní příměstské tábory pro nadané děti s handicapem je ojedinělou aktivitou, zapojující děti, jejichž fyzický hendikep neomezil jejich duševní svět ani talent. Podpora takových dětí je vzácná a pro jejich rodiny tak velmi těžko dostupná. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by právě tyto talentované děti mohly strávit prázdniny na letním příměstských táborech, poskytujících dostatek aktivit pro rozvoj talentu a současně i podporu asistentů.

Počet hlasů: 440

Záchrana historické brány do bývalého kláštera v Chotěšově

Záchrana historické brány do bývalého kláštera v Chotěšově

Projekt Záchrana brány do bývalého kláštera v Chotěšově je velmi prospěšnou iniciativou, zaměřenou na národní kulturní památku západních Čech, jejichž hranice svou hodnotou i významem přesahuje. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by bylo možné opravit vstupní bránu do kláštera a tím ji zároveň opětovně zpřístupnit pro veřejnost tak, jak tomu bylo po staletí. Klášter je také výjimečným turistickým cílem.

Počet hlasů: 815

MENTORINGOVÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO PODPORU RODIN A DĚTÍ

MENTORINGOVÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO PODPORU RODIN A DĚTÍ

Projekt Mentoringové preventivní programy pracuje s dětmi se zdravotním postižením, v pěstounských či neúplných rodinách, které už ví, co znamená ztráta někoho nejbližšího i jaké to je nemít kamarády. Děti, kterým může pomoci proškolený a připravený dobrovolník. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by bylo možné zajistit mentoringové programy pro více dětí v Plzeňském kraji, kde podobnou podporu poskytuje od roku 2001 pouze organizace TOTEM. Spolupráce s odbornými institucemi pro diagnostiku a sanaci problémů rodiny je veřejně oceňovaným přínosem i šancí ke zlepšení života dětí.

Počet hlasů: 245

Opava

Kavárna se zahradou v Kylešovicích propojuje dva světy

Kavárna se zahradou v Kylešovicích propojuje dva světy

Projekt Kavárna se zahradou chce propojit dva odlišné světy – zdravých a duševně nemocných lidí a vytvořit tak místo pro setkávání i příjemně strávený volný čas. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by kavárna v příjemné zahradě byla také pracovní příležitostí pro lidi se zdravotním postižením, kteří se mohou stoprocentně uplatnit pouze na chráněném trhu práce. Rozkvetlé keře a byliny v zahradě by byly také vhodným terapeutickým prostředím pro tyto klienty.

Počet hlasů: 739

Řeka Opava, životodárná tepna města

Řeka Opava, životodárná tepna města

Projekt Řeka Opava, životadárná tepna města oslavuje řeku, která dala Opavě jméno. Její břehy však nejsou pro město dobrou vizitkou, potřebují pravidelnou revitalizaci. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by bylo možné o řeku a její okolí pravidelně pečovat, a to nejen ze břehu, ale i z vodní hladiny. Nákup lodí a pravidelná údržba řeky by navíc podtrhla spolupráci a přátelství s polskými skauty, kteří by se do čištění Opavy také rádi zapojili.

Počet hlasů: 952

Farma Strahovice

Farma Strahovice

Projekt Farma Strahovice dává naději lidem bez přístřeší, kteří se i přes kritickou životní situaci snaží pracovat. Podporuje vznik pracovních míst a formou osvěty ve školních i rodinných zařízeních osvětlují pravidla prevence proti sociálnímu vyloučení. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by bylo možné zvýšit bezpečnost a dostupnost farmy pro návštěvníky, kteří sem přijedou třeba v rámci rodinného výletu na kole. Projekt chce také podpořit podnikání nabídkou lokálních potravin.

Počet hlasů: 1144

Úplná pravidla a podmínky účasti
Pravidla hlasování
Technická podpora hlasování: 703 167 557

Proč to děláme

Protože jsme nedílnou součástí regionů, ve kterých působíme. Uvědomujeme si, že kromě prodeje kvalitního sortimentu je naší povinností podělit se o finanční prostředky tam, kde je to potřeba. Chceme se smysluplně zapojit do života v okolí našich hypermarketů a podpořit konkrétní projekty, díky kterým může být svět v pořádku.

Globus Lepší svět je náš dlouhodobý program, v rámci něhož i v letošním roce opět podpoříme 45 komunitních projektů. Pro každý hypermarket vybereme tři finálové veřejně prospěšné projekty, které mají za cíl zlepšit život v daném místě. Novinkou tohoto ročníku je hlavní cena, kterou obdrží projekt s největším počtem hlasů.

Více než 22 let našeho působení v České republice podporujeme řadu charitativních projektů. Dlouhodobě spolupracujeme s Nadací Charty 77 – Kontem Bariéry , Českou federací potravinových bank a jsme také partnerem Národní potravinové sbírky . Děkujeme, že s námi pomáháte.

Kontakt pro organizace:
Jindřiška Palečková
paleckova@globus.cz
+420 725 999 103
Kontakt pro média:
Mgr. Rita GABRIELOVÁ
r.gabrielova@globus.cz
+420 730 542 384

Minulé ročníky