Používáme cookies
nezbytné pro správné fungování webu, analýzu provozu a návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy. Spravovat nebo blokovat využívání jednotlivých druhů cookies můžete v Nastavení cookies.
Informace o užívání našich stránek také sdílíme s našimi reklamními a analytickými partnery.
Pro více informací klikněte zde.
Rozumím a souhlasím Nastavení cookies
‹ Zpět na Společenská odpovědnost
Rozdělujeme 4 miliony Kč neziskovkám v regionech

Děkujeme, že jste nám pomohli rozdělit 4 000 000 korun mezi projekty, které zlepší naše okolí.

Globus Lepší svět

Plošná pomoc

Částku 1 000 000 Kč Globus rozdělí mezi projekty, které mají celorepublikový dosah. Podpoří tak 3 iniciativy, jimž finanční injekce pomůže zajistit podporu lidem zasaženým aktuální situací. Jde o následující organizace:

Spiralis: Pečující hrdinové v hodnotě 500 000 Kč

V České republice dnes žije až třicet tisíc rodin s dětmi s postižením. V důsledku koronavirové pandemie došlo k uzavření denních a týdenních stacionářů, které zajišťovaly pro tyto rodiny nezbytné odlehčovací služby.
Nezisková organizace Spiralis proto provedla průzkum potřeb této skupiny v souvislosti s epidemií koronaviru. Z pocitů rodičů nejčastěji zaznívá fyzické a psychické vyčerpání v důsledku 24hodinové péče o děti s těžkým postižením v domácí izolaci.
Nejohroženější skupinu představují rodiče samoživitelé. Ti vyjadřují pocity naprostého vyčerpání až beznaděje: “Osobní asistence by nám výrazně pomohla zvládnout celodenní péči. Tu si však v současné době nemůžeme dovolit z finančních důvodů,” zaznívá z průzkumu Spiralis.
Globus se proto rozhodl jednat a darovat 500 000 Kč neziskové organizaci Spiralis na pomoc těmto rodinám.

Dobrá rodina: Pomoc náhradním rodinám v hodnotě 250 000 Kč

Posláním organizace Dobrá rodina o.p.s. je ochrana dětí, zejména těch, které nemohou vyrůstat u svých rodičů. Projekt reaguje na aktuální situaci rodin v rámci nouzových opatření, kdy děti jsou vzdělávány doma a je pro všechny omezená možnost pohybu. I pro standardní rodiny je to velká zátěž a pro rodiny pěstounů obzvlášť. Cca 600 rodin evidovaných v organizaci Dobrá rodina je příbuzenská pěstounská péče, což jsou v naprosté většině děti svěřené do péče prarodičů. Pro ně jsou stávající mimořádná opatření nejnáročnější. Mají strach o své zdraví, zdaleka už nemají tolik energie a musí zastoupit školu, rodiče i prarodiče v jednom. Proto se Globus rozhodl poukázat částku 250 000 Kč organizaci Dobrá rodina na podporu pěstounských rodin v této nelehké situaci.

Charita České republiky: Pomoc seniorům v hodnotě 250 000 Kč

Domácí zdravotní péče (dále DZP), je odborná zdravotní péče poskytovaná pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí na základě doporučení lékaře. V době, kdy nemocnice a zdravotnická zařízení musí udržovat dostatečnou kapacitu lůžek pro pacienty s těžkým průběhem nemoci covid - 19 a celkově usilovat o nepřetěžování zdravotnického personálu, může být DZP důležitou službou, jak udržet pacienty i se středně těžkým průběhem nemoci doma, a přesto jim zajistit dostatečnou zdravotnickou službu a pravidelný odborný dohled. Přitom úlevu zdravotnickým zařízením představuje i taková péče, která nemusí nutně souviset s nemocí covid - 19, ale která zajistí, že daný pacient nebude muset kvůli svému zdravotnímu stavu vytěžovat nemocniční zdravotní personál.
Globus vidí takovou službu jako velmi přínosnou pro ochranu nejvíce ohrožených skupin již nemocných lidí a seniorů před onemocněním covid – 19 a proto předá částku 250 000 Kč na její podporu.

Regionální pomoc

Globus se snaží pomáhat i regionálně finanční pomocí, a to v blízkosti svých hypermarketů. Každý hypermarket (15 po celé ČR) s dohledem Fóra dárců vybral smysluplné projekty ve svém regionu a mezi ně rozdělí celkovou částku 3 000 000 Kč. Jedná se například o zařízení pomáhající seniorům, nemocným osobám a pečovatelské služby.

Do pátého ročníku se přihlásilo celkem 275 organizací, z nichž jsme za každý hypermarket vybrali tři vítězné projekty, jejímž cílem bylo podopření komunitního života v dané oblasti. Vybrané organizace budou podpořeny částkami ve výši 100 000 Kč pro 1. místo, 60 000 Kč pro 2. místo a 40 000 Kč pro 3. místo. Podívejte se, co společně zrealizujeme.

Brno

Kontaktní místo pro Motýlky

Kontaktní místo pro Motýlky

Cílem projektu DEBRY ČR je zkvalitnit tzv. „Kontaktní místnost“, kde s pacienty pracují naši odborníci. Chceme, aby se zde naši malí bojovníci cítili dobře, bezpečně a pohodlně. Proto bychom rádi kompletně vyměnili starý nábytek, vybudovali přebalovací pult pro miminka a pohodlné posezení. Pro naše pacienty a jejich rodiny zde chceme vytvořit zázemí, ve kterém se budou cítit alespoň trochu jako doma.

Včely z blízka –  atraktivní pozorovatelna včel v Otevřené zahradě

Včely z blízka – atraktivní pozorovatelna včel v Otevřené zahradě

“Když včely zmizí ze Země, pak člověku zbývají jen čtyři roky života. Už nebude žádných včel, žádného opylení, žádných rostlin a žádných lidí”, řekl Albert Einstein. Abychom význam včel přiblížili mladší generaci a lidem z města, chceme v Otevřené zahradě v centru Brna (www.otevrenazahrada.cz) vybudovat novou atraktivní naučnou část s pozorovacími včelími úly, lavičkami a vyvýšenými záhony, které budou osázeny množstvím medonosných rostlin a keřů. Včelí stanoviště uzpůsobíme tak, aby tu zahradní včelstva našla pohodlný domov, chutnější pastvu, více slunce i klidu a návštěvníci zde mohli bezpečně pozorovat život včel v jejich přirozeném prostředí. Pozorovatelna se stane také součástí výukových programů pro cca 600 dětí ročně.

Oáza – místo povzbuzení v nemoci a utrpení

Oáza – místo povzbuzení v nemoci a utrpení

Mnohaleté zkušenosti s hospicovou péčí o pacienty na konci jejich život nás utvrdily, jak důležité je i nesoběstačného nemocného vyvézt z pokoje do přírody, aby se mohl nadýchat čerstvého vzduchu, vnímat krásy přírody a zpěv ptactva. Abychom našim pacientům mohli tento zážitek umožnit, potřebujeme v našem hospicu vybudovat chodníčky k bezproblémovému transportu lůžek či křesel s nemocnými, postavit altán k ochraně pacientů před rozmary počasí a zajistit také adekvátní sezení pro blízké našich pacientů, kteří často bývají rovněž v pokročilejším věku.

České Budějovice

Zajištění potřebných služeb pro seniory a lidi s postižením

Zajištění potřebných služeb pro seniory a lidi s postižením

Snahou tohoto projektu je zajistit stabilní terénní pečovatelské služby v době pandemie pro naše klienty. Našim klientům pomáháme přímo v jejich domácnostech s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení či věku sami bez cizí pomoci nezvládli. Díky této pečovatelské službě mohou zůstat ve svém domácím prostředí a nemusejí tak odejít do některého z pobytových zařízení.

Zajištění provozu sportovního zařízení 1.CZP JČ, z.s.

Zajištění provozu sportovního zařízení 1.CZP JČ, z.s.

Tento projekt je zaměřen na zajištění nezbytných nákladů na každodenní provoz českobudějovické bezbariérové sportovní haly o rozloze 600 m2 a budovy sociálního zázemí o rozloze 360 m2, které slouží osobám se zrakovým, tělesným, intelektuálním a kombinovaným postižením všech věkových kategorií. Získané finance poputují na pravidelnou údržbu, nezbytné opravy, energie, pojistné a další náklady spojené s opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19 tak, aby se sportovci mohli po skončení pandemie vrátit do bezpečného prostředí.

Dobročinné a fundraisingové týdenní setkávání - Týden pro hospic

Dobročinné a fundraisingové týdenní setkávání - Týden pro hospic

Projekt Hospicové péče sv. Kleofáše je zaměřen na osvětu v oblasti paliativní péče v jihočeském regionu. Týden pro hospic organizujeme již poosmé a jedná se o sedm dní plných setkávání, besed, výstavy, koncertu, divadla i benefičního cvičení a běhu, jejichž cílem je, aby se o umírání mluvilo a bylo bráno jako běžná součást života. Čím více jsou lidé o naší službě informováni, tím snazší je pro ně rozhodování v tak citlivé a podstatné fázi života. Z našich zkušeností víme, že pokud se takové doprovázení na sklonku života podaří, mohou z něj čerpat i další generace.

Havířov

Terapeutické skupiny pro děti s autismem v korona krizi

Terapeutické skupiny pro děti s autismem v korona krizi

Děti a mládež s autismem velice hluboce zasáhla protiepidemická opatření. Jako následek izolace se u nich častěji objevují pocity úzkosti, beznaděje, strachu a celkově se zhoršují jejich vztahy s okolím. Cílem našeho projektu je vytvořit terapeutické skupiny pro děti s autismem a zajistit pro ně bezpečný prostor s odborným vedením, kde mohou otevřeně sdílet své pocity, obavy a strachy. Pomůžeme jim najít a rozvinout taktiky, jak zvládat stresové situace, a nabídneme jim také možnost individuálních konzultací s terapeutem.

Vraťme děti do pohybu

Vraťme děti do pohybu

Projekt Voltiže Duha, z.s. je zaměřen na zdravé i handicapované děti, které kvůli koronavirové pandemii neměly v posledním roce možnost rozvíjet se v oblasti zdravého životního stylu. Cílem našeho projektu je vzít děti na týdenní soustředění v přírodě, kde se budou věnovat pohybu na čerstvém vzduchu, a vrátit je zpět do kolektivu. Děti posílí celé své tělo a naučí se sestavy cviků voltiže, tedy gymnastiky a tance na koni. Pokud to bude možné, rádi bychom na soustředění zajistili také dva koně, nebo alespoň cvičební barel, na kterém by si děti cviky mohly vyzkoušet.

Zahradní altán a posezení pro klienty

Zahradní altán a posezení pro klienty

V zahradě denního stacionáře MIKADO bychom rádi pro naše klienty vybudovali dřevěný altán s posezením. Toto nově vytvořené místo jim poskytne prostor pro je jejich oblíbené aktivity, které budou moci díky tomu realizovat ve venkovním prostředí zahrady, a také jim poslouží pro společné trávení času při posezení a grilování. Mezi naše klienty patří osoby s mentálním, popřípadě kombinovaným postižením ve věku od 19 do 70 let.