‹ Zpět na Globus Lepší svět

Archiv projektů
Globus Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Do prvního ročníku se přihlásilo celkem 278 projektů, z nichž jsme pro každý hypermarket vybrali tři finálové veřejně prospěšné projekty, jejichž cílem bylo posílení komunitního života v daném místě. Zaměření projektů bylo velmi široké, od podpory dětského domova přes výstavba volnočasového centra až po revitalizaci zahrady sloužící dětem k venkovní výuce i organizování sousedských setkání. Podívejte se, co jsme společně zrealizovali.

Brno

Zahrada

Zahrada

Projektem Zahrada se organizace postupně snaží revitalizovat zahradu, kterou získali spolu s objektem do užívání v žalostném stavu. Stále chybí lepší zpřístupnění jednotlivých partií zahrad pro klienty na vozíku a zděný zahradní altán by potřeboval rekonstrukci. Revitalizace zahrady má za cíl vytvořit krásné, bezpečné, klidné a dostupné zelené místo uprostřed urbanizované krajiny. V zahradě stacionáře a Domova plánují na příští rok řadu akcí pro širokou veřejnost (galerie na plotě, den otevřených dveří, jarmark). Zahrada je stále přístupná a postupně v ní vznikají zajímavá zákoutí, aby lákala k nahlédnutí (sochy, relax koutek, bylinkový záhon).

Místo setkání v Moravském krasu (se samoobslužným lesním barem)

Místo setkání v Moravském krasu (se samoobslužným lesním barem)

Bezobslužný lesní bar, miniknihovnu nebo bylinkovou zahradu nabízí Místo setkání v Moravském krasu. Funguje už rok a půl. Jeho cílem je hlavně budování důvěry mezi lidmi. Modrý kámen sice místo vytvoří, ale lidé sami ho udržují v dobrém stavu. Peníze by spolek využil na zvětšení prostoru, který by doplnil třeba o ohniště, stojany na kola nebo řezbářské pomůcky k zapůjčení.

Ordinace pro chudé v Brně

Ordinace pro chudé v Brně

Armáda spásy chce otevřít ordinaci v Brně s náplní poskytovat zdravotní péči pacientům, kteří mají omezený přístup ke zdravotní péči. Jedná se o skupiny osob bez domova, sociálně vyloučených menšin, osamělých seniorů a klientů azylových domů. Ordinace se tak může stát centrem, kam mohou odeslat takové pacienty jiná zdravotnická zařízení v Brně, která nejsou na tyto pacienty připravena. Projekt pomůže nejen lidem bez domova z Brna a okolí, ale přispěje také k výraznému snížení nákladů na léčbu a k úspoře finančních prostředků, a to nejen v resortu zdravotnictví, ale může fungovat i jako prevence šíření infekčních chorob v populaci.

Vybavení volnočasového centra pro děti s postižením

Vybavení volnočasového centra pro děti s postižením

V centru Brna už tři roky funguje volnočasové centrum pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Schází se jich několik desítek. Centrum ale potřebuje nové bezbariérové toalety, sprchu a kuchyňskou linku, které mu umožní pořádat i několikadenní akce. Současný stav omezuje nejen nabídku aktivit, ale také nepřístupňuje akce pro některé tělesně postižené.

Ovoce a zelenina-carving není žádná psina

Ovoce a zelenina-carving není žádná psina

Projekt je zaměřen na získání a podporu dovedností žáků se zdravotním postižením v oblasti carvingu - vyřezávání ovoce a zeleniny. Cílem je, aby se absolventi stali uplatnitelnými na trhu práce, a aby se širší veřejnost seznámila s tímto druhem umění. Výsledky činnosti lze prezentovat na společenských akcích a rautech, na kterých se škola formou cateringu realizuje již několik let. Tyto dekorace jsou významným trendem současné gastronomie a takto vedenou prezentací by bylo dosaženo pozitivního efektu pro žáky i veřejnost.

Zahradní slavnost

Zahradní slavnost

Druhý ročník zahradní slavnosti chystá brněnský Hospic sv. Alžběty, který se stará o nevyléčitelně nemocné pacienty. Návštěvníci se můžou těšit na živou hudbu a farmářské potraviny. V letošním roce na slavnosti vystoupí Domus band Brno, bude zde rozšířený sortiment pochutin a také aktivity pro děti. Akcí chce hospic poděkovat za podporu a oživit kulturní život v Poříčí.

České Budějovice

Tyflohlídek

Tyflohlídek

Projekt Tyflohlídek řeší preventivní vyšetření zraku dětí od 6 měsíců do 6 let. Vyšetření se provádí nejmodernějším mobilním screeningovým přístrojem plusoptiX S12C, který ze vzdálenosti 1 metru pořídí snímek očí. Během jedné vteřiny vyhodnotí, zda je zrak dítěte v pořádku. Není potřeba aplikovat oční kapky, nebo jinak dítě na výkon připravovat. Děti si mohou hrát a nejsou vystavovány stresu. Screening se provádí přímo v mateřských školách a ambulantně, v centru sociálních služeb Tyflokabinet České Budějovice. Vyšetření se provádí zdarma.

Pusť kačku

Pusť kačku

I MY pravidelně navštěvuje 40 rodin, kde odborné poradkyně spolu s rodiči hledají způsoby, jak rozvíjet dovednosti dítěte s postižením a jak mu porozumět. Závod žlutých umělohmotných kačenek startuje letos 11. června již popáté. Běžně se podaří prodat kolem 2000 malých kačenek za 50 korun a kolem padesáti velkých za 1500 korun. Dějištěm závodu bude opět vodní kanál v Českých Budějovicích.

Klub přátel Hospicové péče sv. Kleofáše

Klub přátel Hospicové péče sv. Kleofáše

Klub přátel Hospicové péče sv. Kleofáše je společenstvím lidí, kteří se chtějí podílet na zkvalitnění poslední fáze života obyvatel Třeboňska. V rámci projektu se uskuteční 5 akcí pro veřejnost: dva koncerty, divadelní představení, výstava s vernisáží děti hospice hospici, odpoledne pro děti (kulturní a sportovní) a 1 akce pro členy Klubu: přednáška/exkurze. Projekt podpoří rozvoj komunitního života na Třeboňsku a vytvoří platformu pro jednotlivce i firmy (organizace), kterým není lhostejná lidská důstojnost v průběhu nemoci, zdravotního postižení či v poslední fázi života a umožní jim se podílet na podpoře rodiny a sociálních vazeb.

Pobyt pro rodiny s dětmi s autismem

Pobyt pro rodiny s dětmi s autismem

Nezisková organizace APLA Jižní Čechy mezi svůj program v péči o děti s autismem a pomoc jejich rodinám zařadila i víkendové pobyty. Pět rodin zařadila do  projektu Pobyt pro rodiny s dětmi s autismem, jehož smyslem je pod vedením odborníků ukázat rodičům, jak jejich dítě po všech stránkách rozvíjet. Odlehčovací víkendy pořádá od března do června.

Obnova zahradního domku a techniky pro lepší zahradu

Obnova zahradního domku a techniky pro lepší zahradu

Tento projekt by pomohl pořídit zdejším klientům nový zahradní domek, neboť v případě pěkného počasí, tráví rádi den v zahradě, kde mohou navíc využít bezbariérový bazén, altán či záhony a pro snazší udržování zahrady také výkonnější zahradní techniku.

Vodní fontána

Vodní fontána

Projekt Centra sociálních pomoci ve Vodňanech počítá s výstavbou vodní fontánky jako centra relaxačního místa uprostřed areálu Seniorského domu ve Vodňanech. A na tomto místě by se do konce roku pořádalo několik programů, provázaných s ročním obdobím. Nejen pro seniory, ale i veřejnost. Jedná se o vítání léta s vodňanskými harmonikáři, podzim s baráčníky a divadelní scénkou „Staročeská konopická“, zdobení vánočního stromku s dětmi z mateřské školy, přednášku o tradici dřevořezby s místním řezbářem.

Havířov

Rozšíření dětského hřiště u turistické chaty na Prašivé

Rozšíření dětského hřiště u turistické chaty na Prašivé

Na základě nesmírné oblíbenosti nového unikátního hřiště pro děti v blízkosti turistické chaty na Prašivé bylo rozhodnuto o jeho dalším rozšíření. Tento dětský ráj členové klubu zamýšlejí obohatit o další netradiční herní prvky a nabídnout kvalitní, bezpečné i kapacitně odpovídající hřiště pro nejmenší návštěvníky a ukázat rodinám s dětmi důležitost poznávání přírody a pohybu stejně jako získat vztah k ekologii.

Nákup koně pro děti Voltiže DUHA

Nákup koně pro děti Voltiže DUHA

V rámci projektu nakoupí organizace pro děti sportovního koně vhodného na voltižní aktivity - tréninky, závody, vystoupení. Děti se tak účastní závodů po celé republice. V současnosti jsou tu k dispozici 3 voltižní koně a v rámci dalších aktivit organizace by nákup nového koně umožnil přijmout další děti.

Marina Jonáš vás zve do maringotky snů

Marina Jonáš vás zve do maringotky snů

Cílem projektu je rozšíření ubytovacích kapacit vodácké základny Marina Jonáš zakoupením malé romantické maringotky. Tuto základnu buduje organizace Royal Rangers především pro děti a mládež z vlastních oddílů, ale i pro děti z jiných organizací.

Volnočasové aktivity pro děti s autismem

Volnočasové aktivity pro děti s autismem

Děti s autismem žijí izolované ve svém světě, prožívají úzkosti, obavy ze selhání, což vede k prohlubování jejich sociální izolace i emočního strádání. Pomoci mají volnočasové aktivity pod vedením psychologa – Sportovní a Dramatický kroužek a Klub náctiletých, jejichž cílem je naučit děti komunikovat s vrstevníky, rozvíjet přátelské vztahy a podporovat sebedůvěru.

Babička a dědeček do školky

Babička a dědeček do školky

Projekt spojuje tři generace - děti, rodiče a seniory. Umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace, posiluje mezigenerační sdílení času a předávání hodnot. Do mateřských škol v Moravskoslezském kraji budou pravidelně docházet pohádkoví dědečkové a babičky, kteří budou dětem číst pohádky. Potom si s dětmi budou povídat, malovat a hrát si. Do předčítání se zapojí i rodiče. Děti jim přinesou domů pohádky a rodiče dostanou za domácí úkol přečíst je svým ratolestem před spaním. Tím se prohloubí rodinný rituál předčítání.

Student a senior – mezigenerační vzdělávání

Student a senior – mezigenerační vzdělávání

I senioři z Třince se chtějí zdokonalovat v technických PC dovednostech. Pomáhat jim v tom budou studenti okolních středních škol v rolích osobních asistentů a lektorů. Přínosem projektu tak bude aktivní zapojení 20 seniorů a 20 studentů, jejich vzájemná spolupráce, respekt, trpělivost a snad i budoucí přátelství, která mohou vyústit v další aktivity, na kterých se společně domluví.