‹ Zpět na Globus Lepší svět

Archiv projektů
Globus Lepší svět 2018

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Do prvního ročníku se přihlásilo celkem 278 projektů, z nichž jsme pro každý hypermarket vybrali tři finálové veřejně prospěšné projekty, jejichž cílem bylo posílení komunitního života v daném místě. Zaměření projektů bylo velmi široké, od podpory dětského domova přes výstavba volnočasového centra až po revitalizaci zahrady sloužící dětem k venkovní výuce i organizování sousedských setkání. Podívejte se, co jsme společně zrealizovali.

Brno

Zahrada

Zahrada

Projektem Zahrada se organizace postupně snaží revitalizovat zahradu, kterou získali spolu s objektem do užívání v žalostném stavu. Stále chybí lepší zpřístupnění jednotlivých partií zahrad pro klienty na vozíku a zděný zahradní altán by potřeboval rekonstrukci. Revitalizace zahrady má za cíl vytvořit krásné, bezpečné, klidné a dostupné zelené místo uprostřed urbanizované krajiny. V zahradě stacionáře a Domova plánují na příští rok řadu akcí pro širokou veřejnost (galerie na plotě, den otevřených dveří, jarmark). Zahrada je stále přístupná a postupně v ní vznikají zajímavá zákoutí, aby lákala k nahlédnutí (sochy, relax koutek, bylinkový záhon).

Ordinace pro chudé v Brně

Ordinace pro chudé v Brně

Armáda spásy chce otevřít ordinaci v Brně s náplní poskytovat zdravotní péči pacientům, kteří mají omezený přístup ke zdravotní péči. Jedná se o skupiny osob bez domova, sociálně vyloučených menšin, osamělých seniorů a klientů azylových domů. Ordinace se tak může stát centrem, kam mohou odeslat takové pacienty jiná zdravotnická zařízení v Brně, která nejsou na tyto pacienty připravena. Projekt pomůže nejen lidem bez domova z Brna a okolí, ale přispěje také k výraznému snížení nákladů na léčbu a k úspoře finančních prostředků, a to nejen v resortu zdravotnictví, ale může fungovat i jako prevence šíření infekčních chorob v populaci.

Ovoce a zelenina-carving není žádná psina

Ovoce a zelenina-carving není žádná psina

Projekt je zaměřen na získání a podporu dovedností žáků se zdravotním postižením v oblasti carvingu - vyřezávání ovoce a zeleniny. Cílem je, aby se absolventi stali uplatnitelnými na trhu práce, a aby se širší veřejnost seznámila s tímto druhem umění. Výsledky činnosti lze prezentovat na společenských akcích a rautech, na kterých se škola formou cateringu realizuje již několik let. Tyto dekorace jsou významným trendem současné gastronomie a takto vedenou prezentací by bylo dosaženo pozitivního efektu pro žáky i veřejnost.

České Budějovice

Tyflohlídek

Tyflohlídek

Projekt Tyflohlídek řeší preventivní vyšetření zraku dětí od 6 měsíců do 6 let. Vyšetření se provádí nejmodernějším mobilním screeningovým přístrojem plusoptiX S12C, který ze vzdálenosti 1 metru pořídí snímek očí. Během jedné vteřiny vyhodnotí, zda je zrak dítěte v pořádku. Není potřeba aplikovat oční kapky, nebo jinak dítě na výkon připravovat. Děti si mohou hrát a nejsou vystavovány stresu. Screening se provádí přímo v mateřských školách a ambulantně, v centru sociálních služeb Tyflokabinet České Budějovice. Vyšetření se provádí zdarma.

Klub přátel Hospicové péče sv. Kleofáše

Klub přátel Hospicové péče sv. Kleofáše

Klub přátel Hospicové péče sv. Kleofáše je společenstvím lidí, kteří se chtějí podílet na zkvalitnění poslední fáze života obyvatel Třeboňska. V rámci projektu se uskuteční 5 akcí pro veřejnost: dva koncerty, divadelní představení, výstava s vernisáží děti hospice hospici, odpoledne pro děti (kulturní a sportovní) a 1 akce pro členy Klubu: přednáška/exkurze. Projekt podpoří rozvoj komunitního života na Třeboňsku a vytvoří platformu pro jednotlivce i firmy (organizace), kterým není lhostejná lidská důstojnost v průběhu nemoci, zdravotního postižení či v poslední fázi života a umožní jim se podílet na podpoře rodiny a sociálních vazeb.

Obnova zahradního domku a techniky pro lepší zahradu

Obnova zahradního domku a techniky pro lepší zahradu

Tento projekt by pomohl pořídit zdejším klientům nový zahradní domek, neboť v případě pěkného počasí, tráví rádi den v zahradě, kde mohou navíc využít bezbariérový bazén, altán či záhony a pro snazší udržování zahrady také výkonnější zahradní techniku.

Havířov

Nákup koně pro děti Voltiže DUHA

Nákup koně pro děti Voltiže DUHA

V rámci projektu nakoupí organizace pro děti sportovního koně vhodného na voltižní aktivity - tréninky, závody, vystoupení. Děti se tak účastní závodů po celé republice. V současnosti jsou tu k dispozici 3 voltižní koně a v rámci dalších aktivit organizace by nákup nového koně umožnil přijmout další děti.

Marina Jonáš vás zve do maringotky snů

Marina Jonáš vás zve do maringotky snů

Cílem projektu je rozšíření ubytovacích kapacit vodácké základny Marina Jonáš zakoupením malé romantické maringotky. Tuto základnu buduje organizace Royal Rangers především pro děti a mládež z vlastních oddílů, ale i pro děti z jiných organizací.

Babička a dědeček do školky

Babička a dědeček do školky

Projekt spojuje tři generace - děti, rodiče a seniory. Umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace, posiluje mezigenerační sdílení času a předávání hodnot. Do mateřských škol v Moravskoslezském kraji budou pravidelně docházet pohádkoví dědečkové a babičky, kteří budou dětem číst pohádky. Potom si s dětmi budou povídat, malovat a hrát si. Do předčítání se zapojí i rodiče. Děti jim přinesou domů pohádky a rodiče dostanou za domácí úkol přečíst je svým ratolestem před spaním. Tím se prohloubí rodinný rituál předčítání.