‹ Zpět na Globus Lepší svět

Archiv projektů
Globus Lepší svět 2019

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Do prvního ročníku se přihlásilo celkem 278 projektů, z nichž jsme pro každý hypermarket vybrali tři finálové veřejně prospěšné projekty, jejichž cílem bylo posílení komunitního života v daném místě. Zaměření projektů bylo velmi široké, od podpory dětského domova přes výstavba volnočasového centra až po revitalizaci zahrady sloužící dětem k venkovní výuce i organizování sousedských setkání. Podívejte se, co jsme společně zrealizovali.

Brno

Otevřená zahrada dětem

Otevřená zahrada dětem

Projekt Otevřená zahrada je inspirativním místem pro setkávání široké veřejnosti i rodin s dětmi. Z původní skládky se díky péči nadace stala zahrada, kde jsou chráněni ti nejzranitelnější – děti a příroda. S podporou veřejnosti a Programu Globus Lepší svět by bylo možné dobudovat v zahradě herní zázemí pro nejmenší děti. Během roku probíhá na tomto místě řada vzdělávacích akcí i slavností - veřejnosti je zahrada otevřena bezplatně a každý den.

Nevidím a přesto vařím

Nevidím a přesto vařím

Projekt Nevidím a přesto vařím je důležitou výzvou pro nevidomé, kteří se chtějí sami o sebe umět postarat. Těžké postižení zraku jim nedovoluje dělat všechno tak, jak by chtěli a například vaření se musí naučit krok za krokem. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by mohli získat cvičnou kuchyni, která by měla být součástí nového domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky. Samostatné vaření, pohyb v kuchyni i stolování je snem mnoha nevidomých, kteří také chtějí být platnou součástí společnosti.

Víkendové školení pěstounů

Víkendové školení pěstounů

Projekt Víkendové školení pěstounů se zaměřuje na výměnu zkušeností mezi pěstounskými rodinami. Pro jejich setkání a společně strávený čas plánuje uspořádat třídenní vzdělávací kurz, při kterém dojde mimo jiné i ke sdílení cenných zkušeností. Kurz by měli vést odborní lektoři a jeho obsah bude tak komplexní, aby pěstouni dokázali aplikovat nejen předané zkušenosti, ale i nové návyky při další práci s dětmi. Také pro děti tu bude vytvořeno zázemí a program na celou dobu kurzu.

České Budějovice

Včasná pomoc pro rodiny dětí s autismem

Včasná pomoc pro rodiny dětí s autismem

Projekt Včasná pomoc pro děti s autismem se věnuje práci a podpoře rodin s dětmi, pro které je každodenní život kaskádou problémů a obtížných situací. Děti s autismem potřebují jiný přístup rodičů i celé společnosti než děti zdravé. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by se jim mohlo dostat opravdu včasné péče tak, aby děti měly šanci na zdravý vývoj. S využitím vhodných pomůcek by se mohli odborní pracovníci věnovat už velmi malým dětem od 1,5 roku věku a dát rodičům návod, jak s autismem pracovat.

Podpora umírajících, jejich rodin a pozůstalých na českobudějovicku

Podpora umírajících, jejich rodin a pozůstalých na českobudějovicku

Projekt Podpora umírajících, jejich rodin a pozůstalých míří do oblasti paliativní péče, která je v České republice dosud popelkou. Chybějící zdravotně-sociální systém u nás nahrazují hospice anebo domácí péče, specializovaná terapeutická služba však stále chybí. S pomocí veřejnosti i programu Globus Lepší svět by bylo možné vytvořit systém vzdělávání i skupinové terapie pro všechny, kteří jsou tématem umírání zasaženi – pacienti v terminálním stádiu, jejich rodiny, pečující osoby i přátelé.

Přemostění osamění

Přemostění osamění

Projekt Přemostění osamění usiluje o opětovné navázání mezigeneračních vztahů lidí žijících na malém městě nebo vesnici, kde jsou z důvodu pokročilého věku lidé odkázáni na samotu anebo péči domovů se seniory. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by se podařilo organizovat za účasti všech generací vhodné společenské akce tak, aby i v obcích pulsovat veřejný život a lidé měli příležitosti k setkáním, která je mohou vzájemně obohatit.

Havířov

Hřiště pro RADOST

Hřiště pro RADOST

Projekt Hřiště pro RADOST může přinést skutečnou radost obyvatelům denního stacionáře Paprsek a Dětské skupiny Pampeliška v Třinci. Hřiště by mělo sloužit každý den od brzkého rána až do večera a také během víkendových akcí. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by na hřišti přibyla houpačka ptačí hnízdo WOOD, červené klobouky i malý lanový park či laminátová skluzavka.

Společnou cestou, zvládneme vše lépe

Společnou cestou, zvládneme vše lépe

Projekt Společnou cestou zvládneme vše lépe se věnuje dětem s diagnózou autismu a poskytuje jim pravidelné terapie a volno časové aktivity. Tyto děti mnohdy žijí izolované ve svém světě, prožívají úzkosti, obavy ze selhání. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by bylo možné zajistit během školního roku další terapie, kde budou děti rozvíjet své individuální, sociální a emoční dovednosti a kde zažijí úspěch, který posílí jejich sebeúctu a sebevědomí. Prázdninovou formou terapií pak může být i příměstský tábor.

Revitalizace zahrady v domově seniorů

Revitalizace zahrady v domově seniorů

Projekt Revitalizace zahrady je nadějí pro tři desítky seniorů žijících společně v Gerontocentru. Věk jim bohužel přinesl různá pohybová omezení, a tak aby nemuseli žít jen za zdmi domova, potřebují venkovní posezení k sousedské řeči nebo setkání s blízkými. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by tak mohli užívat zahradní altán i revitalizovanou zahradu.