‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Spolu to s kyslíkovými koncentrátory zvládneme

Spolu to s kyslíkovými koncentrátory zvládneme

Oblastní charita Pardubice

https://pardubice.charita.cz/

Cílem projektu „Spolu to s kyslíkovými koncentrátory zvládneme“ je zkvalitnění a rozšíření péče, kterou poskytujeme nemocným a jejich rodinám. V současné době nejsme pro naše klienty schopni zajistit dostatek koncentrátorů kyslíků, jež velmi pomáhají osobám s respiračními obtížemi způsobenými koronavirovou nákazou. Všechny dostupné koncentrátory máme v provozu u našich klientů, a proto bychom rádi za získané finance pořídili další čtyři přístroje, které by nám pomohly s péčí o nemocné.

Oblastní charita Pardubice poskytuje terénní sociální a zdravotní služby lidem v domácnostech ve všech obcích na Pardubicku a Holicku.