‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Zahrada

Zahrada

Ruka pro život o.p.s.

www.rukaprozivot.cz

Projektem Zahrada se organizace postupně snaží revitalizovat zahradu, kterou získali spolu s objektem do užívání v žalostném stavu. Stále chybí lepší zpřístupnění jednotlivých partií zahrad pro klienty na vozíku a zděný zahradní altán by potřeboval rekonstrukci. Revitalizace zahrady má za cíl vytvořit krásné, bezpečné, klidné a dostupné zelené místo uprostřed urbanizované krajiny. V zahradě stacionáře a Domova plánují na příští rok řadu akcí pro širokou veřejnost (galerie na plotě, den otevřených dveří, jarmark). Zahrada je stále přístupná a postupně v ní vznikají zajímavá zákoutí, aby lákala k nahlédnutí (sochy, relax koutek, bylinkový záhon).

Ruka pro život o.p.s. ve městě Brně poskytuje sociální službu Denní stacionář a Domov pro osoby se zdravotním postižením. Uživatelům služeb pomáhají začlenit se do společnosti, žít co nejsamostatněji a podle vlastních představ. DS a DOZP Brno Božetěchova umožňuje jeho uživatelům za podpory pracovníků vytvářet si vlastní místo pro život dle jejich přání a potřeb, zapojit se do běžného chodu domácnosti a získat vědomí „být doma“. Služba je určena lidem s poruchami autistického spektra s přidruženým středně těžkým až těžkým mentálním či kombinovaným postižením. Služba se dlouhodobě snaží být součástí komunity, jedním z cílů organizace je podpora komunitních vztahů a edukace veřejnosti.

Více na www.rukaprozivot.cz