‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Ovoce a zelenina-carving není žádná psina

Ovoce a zelenina-carving není žádná psina

Střední škola Gemini Brno, příspěvková organizace

www.geminibrno.cz

Projekt je zaměřen na získání a podporu dovedností žáků se zdravotním postižením v oblasti carvingu - vyřezávání ovoce a zeleniny. Cílem je, aby se absolventi stali uplatnitelnými na trhu práce, a aby se širší veřejnost seznámila s tímto druhem umění. Výsledky činnosti lze prezentovat na společenských akcích a rautech, na kterých se škola formou cateringu realizuje již několik let. Tyto dekorace jsou významným trendem současné gastronomie a takto vedenou prezentací by bylo dosaženo pozitivního efektu pro žáky i veřejnost.

Střední škola Gemini Brno, p.o., je školou, ve které se vzdělávají žáci s různým druhem zdravotního postižení. Cílem je, aby se absolventi stali uplatnitelnými na trhu práce i v osobním životě.

Více na www.geminibrno.cz