‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Klub přátel Hospicové péče sv. Kleofáše

Klub přátel Hospicové péče sv. Kleofáše

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

www.kleofas.cz

Klub přátel Hospicové péče sv. Kleofáše je společenstvím lidí, kteří se chtějí podílet na zkvalitnění poslední fáze života obyvatel Třeboňska. V rámci projektu se uskuteční 5 akcí pro veřejnost: dva koncerty, divadelní představení, výstava s vernisáží děti hospice hospici, odpoledne pro děti (kulturní a sportovní) a 1 akce pro členy Klubu: přednáška/exkurze. Projekt podpoří rozvoj komunitního života na Třeboňsku a vytvoří platformu pro jednotlivce i firmy (organizace), kterým není lhostejná lidská důstojnost v průběhu nemoci, zdravotního postižení či v poslední fázi života a umožní jim se podílet na podpoře rodiny a sociálních vazeb.

Posláním Hospice sv. Kleofáše, o.p.s. je umožnit rodině pečovat o těžce nemocného nebo umírajícího člověka v jeho přirozeném domácím prostředí. Rodinu především doprovázíme – a to nejen v odborné zdravotní péči, bez které by umírající nemohl být doma, ale i v oblasti sociální a duchovní – vše v souladu s přáním a možnostmi každé rodiny individuálně. Organizace nabízí základní i odborné sociální poradenství a v rámci něho také půjčovnu kompenzačních pomůcek pro širokou veřejnost.

Více na http://hospic.kleofas.cz