‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Dětský benefiční festival (Children's beneficial festival)

Dětský benefiční festival (Children's beneficial festival)

Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, příspěvková organizace

www.skks.cz

Dětský benefiční festival je projekt, který bychom rádi zrealizovali na Den dětí 1. 6. 2019. Akce by měla nejen přilákat veřejnost bohatým kulturním programem, ale také pomoci charitativním aktivitám ve městě. Celý výtěžek ze vstupného by byl věnován na charitativní účely. Projekt by rovněž podpořil rozvoj komunitního dění v regionu a přispěl k oživení historického centra města Chomutova.

Středisko knihovnických a kulturních služeb v Chomutově je příspěvková organizace města Chomutova, která zajišťuje nejen knihovnickou, ale i kulturní a vzdělávací činnost.

Více na https://www.skks.cz/knihovna/zakladni-informace