‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Kinokavárna

Kinokavárna

Městský ústav sociálních služeb Jirkov

www.meussj.cz

Projektem je Kinokavárna pro seniory a zdravotně postižené klienty Domova pro seniory v Jirkově. Jelikož zde žije 260 klientů převážně odkázaných na invalidní vozík, kteří nemají možnost navštívit jiná kulturní zařízení, sloužila by kinokavárna, kde by bylo plátno s kvalitním zvukem, zároveň jako společenská místnost pro setkávání klientů s rodinnými příslušníky, pořádání výstav, koncertů či vernisáží.

Městský ústav sociálních služeb Jirkov je příspěvková organizace, která je financována z více zdrojů. Zřizovatelem je město Jirkov. Zaměstnanci MěÚSS Jirkov poskytují komplex služeb klientům v domovech důchodců, v domě s pečovatelskou službou a klientům v terénu. Posláním organizace je prostřednictvím služeb rozvíjet, podporovat a zachovat důstojný život zdejších klientů.

Více na http://www.meussj.cz