‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Náš svět 2019

Náš svět 2019

Svět Naděje z.s.

svetnadeje.proweb.cz

Předmětem projektu je zajištění volnočasových aktivit pro děti a dospěláky s mentálním či kombinovaným handicapem. Klientům nabízí pravidelné odpovídající aktivity, poradenství, pomoc, zapůjčení didaktických pomůcek a odborné literatury, dále prostor herny a dílny pro tvoření a zlobení. Snaží se klienty aktivně zapojovat do aktivit a předcházet tak jejich sociální izolaci.

Svět naděje vznikl z iniciativy rodičů dětí a dospěláků s mentálním a kombinovaným postižením, kteří by rádi nejen vlastním dětem umožnili aktivně trávit volný čas, najít si nové kamarády a začlenit se do komunity. Sdružení nabízí rodinám základní poradenství, první pomoc v nové životní situaci, volnočasové aktivity, přátelství a mnoho zkušeností. Dětem a dospělákům s handicapem nabízí volnočasové aktivity zaměřené na udržení a rozvoj nabytých dovedností a zkušeností, nabízí dále prostor pro nová přátelství a seberealizaci a aktivní trávení volného času.

Více na http://svetnadeje.proweb.cz/hlavni-stranka