‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Babička a dědeček do školky

Babička a dědeček do školky

Celé Česko čte dětem, o. p. s.

www.celeceskoctedetem.cz

Projekt spojuje tři generace - děti, rodiče a seniory. Umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace, posiluje mezigenerační sdílení času a předávání hodnot. Do mateřských škol v Moravskoslezském kraji budou pravidelně docházet pohádkoví dědečkové a babičky, kteří budou dětem číst pohádky. Potom si s dětmi budou povídat, malovat a hrát si. Do předčítání se zapojí i rodiče. Děti jim přinesou domů pohádky a rodiče dostanou za domácí úkol přečíst je svým ratolestem před spaním. Tím se prohloubí rodinný rituál předčítání.

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Více na http://celeceskoctedetem.cz