‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Pojďte se potkávat v altánu v Chráněném bistru na Kozodoji

Pojďte se potkávat v altánu v Chráněném bistru na Kozodoji

Kozodoj, z.s.

www.kozodoj.cz

Projekt je koncipován tak, aby byl otevřený široké veřejnosti a podpořil místní komunitu. Poskytne příjemné zázemí všem osobám bez rozdílu. Zároveň zlepší podmínky návštěvníkům Kozodoje, z.s a cyklostezky, kteří budou mít kde pobýt i při nepřízni počasí. Projekt podpoří mezigenerační setkávání, komunitní život a budování vztahu k přírodě. Altán z eko materiálů rozšíří principy a poslání Kozodoje.

Spolek Kozodoj vznikl v roce 2007. Zastřešuje a provozuje při farmě Kozodoj ekocentrum, jehož cíle zahrnují environmentální výchovu, volnočasové aktivity a pedagogiku pro mládež, pomoc zdravotně postiženým. Pořádají zde výukové vzdělávací programy pro školy, výchovné a vzdělávací akce pro veřejnost (semináře, kurzy, workshopy), jarní a letní tábory pro děti, volnočasové kroužky pro děti a mládež. Pomáhají zdravotně znevýhodněným lidem s integrací do přirozeného života. Spolek je svými aktivitami známý po celém kraji a je podporován Krajským úřadem a městem Karlovy Vary.

Více na https://kozodoj.cz