‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Vybudování odpočinkové zóny pro osoby s Alzheimerovou chorobou v KV

Vybudování odpočinkové zóny pro osoby s Alzheimerovou chorobou v KV

Farní charita Karlovy Vary

www.kv.charita.cz

Cílem je revitalizovat stávající zahradu Týdenního stacionáře tak, aby podněcovala smyslové vnímání a umožnila klientům vizuální a hmatový kontakt s přírodou. Zároveň by rádi vybudovali, vedle terapeutických prvků v zahradě, relaxační a odpočinkovou zónu. K relaxaci a odpočinku budou sloužit lehátka a lavičky, které budou umístěné u jezírka s vodními prvky. V zahradě je též zakomponován altán, jako místo pro setkávání a posezení klientů. Pobyt v zahradě jim může pomoci udržet spojení s okolím sociálními kontakty co možná nejdéle.

Farní Charita Karlovy Vary pečuje o lidi staré, opuštěné, postižené, nemocné, zraněné a vyhnané z vlasti. Konkrétně provozuje tyto služby: Týdenní stacionář -certifikované pracoviště pro osoby s Alzheimerovou chorobou, Domov pro matky s dětmi v tísni, Dům na půl cesty, Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené a sociálně terapeutické dílny.

Více na http://www.kv.charita.cz