‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Markéty dopravní výchova

Markéty dopravní výchova

Bezpečně na silnicích o.p.s.

www.tymbezpecnosti.cz

Dopravně bezpečnostní projekt určený dětem mateřských a základních škol. Věnuje se komplexnímu pojetí dopravní výchovy několika aktivitami. Těmi jsou: „Dny s dopravní výchovou“, tvorba a distribuce didaktických materiálů a pomůcek, další aktivity (např. pořádání výtvarných či literárních soutěží, výstava dětských prací aj.). Cílem projektu je vzdělávat děti v systému školství i mimo prostřednictvím výukových materiálů, preventivních programů, dalších pomůcek a her, a to pod záštitou MŠMT.

Tým silniční bezpečnosti je značka, pod kterou vykonává své aktivity nezisková organizace Bezpečně na silnicích o.p.s. založená v roce 2010. Jejím hlavním posláním je prostřednictvím vhodných preventivních programů a aktivit přispívat ke snižování výskytu závažné dopravní nehodovosti.

Více na http://www.tymbezpecnosti.cz