‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Vnímání přírody všemi smysly

Vnímání přírody všemi smysly

JITRO Olomouc,o.p.s.

jitro-olomouc@seznam.cz

Projekt je zaměřen na vybudování přírodní terapeutické a relaxační dílny pro lidi s handicapem, zejména dětem s poruchou autistického spektra, ale i ostatním klientům JITRA s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem projektu je zkvalitnění služeb pro děti i dospělé s mentálním a kombinovaným handicapem prostřednictvím terapie v přírodě a relaxace s využitím multismyslových prvků. Projekt přispěje k rozvoji jejich dovedností a zlepšení psychického i fyzického stavu.

JITRO Olomouc, o.p.s. poskytuje sociální služby denního stacionáře a chráněného bydlení dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s autismem.

Více na http://www.jitro-olomouc.cz