‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Setkávání rodin s podobným životním příběhem

Setkávání rodin s podobným životním příběhem

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc

www.ranapece.cz

V rámci projektu proběhne devět společných setkání klientských rodin. Setkání nebudou tematicky propojená, ale koncipována tak, aby každé setkání bylo otevřeno všem klientským rodinám. Každé setkání proběhne pod vedením odborného lektora, který bude rodiny provázet. Cílem je odpočinek a relaxace pro všechny členy rodiny, předání si zkušeností, vzájemné sdílení podobných životní příběhů. Příjemné zastavení se v každodenním shonu v péči o dítě těžce nemocné nebo s postižením.

Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením. Služby rané péče poskytují dětem se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodinám prostřednictvím Středisek rané péče.

Více na http://www.ranapece.cz