‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Šance na úspěch

Šance na úspěch

P-centrum, spolek

www.p-centrum.cz

Projekt stojí na vzájemné pomoci. Děti se školními obtížemi mohou v životě skončit jako neúspěšní, nebo naopak s malou a včasnou pomocí mohou rozvinout svůj potenciál. Do této pomoci jsou zapojeni dobrovolníci, kteří děti doučují. Dětem se tak kromě odborníků z P-centra věnují také mámy již odrostlých dětí, babičky, ale i manažeři firem nebo studenti. Pomůžou dětem zlepšit si slovní zásobu, rozvíjet různé zájmy a dohnat látku ze školy. Děti si tak v rámci doučování zlepšují školní výsledky a celkový vztah ke škole.

P-centrum pomáhá v oblastech prevence, péči o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí. Pomáhají dětem, které to mají v životě těžké, rodičům ve složité situaci najít východisko pro sebe i jejich děti. Snaží se s dětmi a jejich učiteli vyřešit problémové situace, jako jsou šikana nebo setkání se závislostí. Podporují lidi po léčbě závislosti, aby mohli začít nový život a pečovat o své děti.

Více na http://www.p-centrum.cz