‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

 Dům pro ženy a matky s dětmi

Dům pro ženy a matky s dětmi

Armáda spásy v České republice,z.s.

www.armadaspasy.cz

Cílem projektu je revitalizace zahrady u domku Šance na Rybářské ulici v Opavě, kde nabízí pomoc matkám (otcům) s dětmi a samotným ženám, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou dosavadního bydlení. Úprava zahrady by spočívala ve výstavbě altánu, vybudování dětských houpaček a pískoviště, vydláždění přístupového chodníku, terénních úpravách a opravě vstupních vrat, pro zajištění větší bezpečnosti dětí v areálu. Rekonstrukcí zahrady se zpříjemní dětem a jejich rodičům pobyt v tomto zařízení a podpoří je ve smysluplném trávení volného času.

Cílem Armády spásy v České republice je fyzická, sociální, morální a duchovní podpora lidí všech věkových kategorií, a to na křesťanských principech. Cílovou skupinou Armády spásy jsou všichni ti, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ale také ti, kteří hledají jakoukoliv duchovní pomoc či oporu. Armáda spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než 60 registrovaných sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá přes tisíc znevýhodněných osob.

Více na http://armadaspasy.cz