‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Malé věci, s velkým přesahem

Malé věci, s velkým přesahem

Junák český skaut - přístav Černý čáp Opava, z.s.

www.pristavcernycap.cz

Skautský přístav Černý čáp Opava sdružuje členy ve věku od 5 do 95 let. Cílem projektu je vést děti a mládež k smysluplnému naplňování volného času, ale rovněž zapojovat do dění celé rodiny na úrovni všech věkových kategorií. Pro naplnění projektu je potřeba nakoupit základní vodácké vybavení pro divokou vodu, včetně záchranných pomůcek pro vyškolené vedoucí. Děti budou moci více cestovat a rozvíjet se.

Junák český skaut, z.s. je přístav vodních skautů v Opavě, pod kterým působí oddíly, jež se věnují všem věkovým kategoriím – nově také dětem předškolního věku. Sdružuje 50 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Děti se zde učí stanování a bivakování v přírodě, osvojují si základy zdravovědy, uzlování, šifrování, stopování i práce s mapou. Jsou cíleně vedeny k pomoci druhým a rozvoji svého okolí.

Více na http://www.pristavcernycap.cz