‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

BAMBIFEST Ostrava 2019

BAMBIFEST Ostrava 2019

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s.

www.radamok.cz www.ostrava.bambifest.cz

BAMBIFEST je největší přehlídka organizací a skupin naplňujících volný čas dětí a mládeže. Cílem festivalu je nabídnout dětem a rodičům širokou nabídku zájmových kroužků a oddílů. Poskytnout těmto oddílům možnost prezentovat svou činnost široké veřejnosti zdarma a s dostatečnou podporou od pořadatelů festivalu. Díky BAMBIFESTu mají děti možnost vybrat si tu nejlepší volnočasovou aktivitu. Cílovou skupinou jsou děti ve věku 0 – 18 let a rodiče těchto dětí.

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje – RADAMOK je dobrovolné sdružení, jehož snahou je podporovat v duchu „Úmluvy o právech dítěte“ oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí. Hlavním posláním je zajišťovat členským organizacím zázemí pro jejich aktivity, napomáhat jim v jejich činnostech a poskytovat právní, ekonomický a metodický servis.

Více na www.radamok.cz