‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

"Žít svůj život" - podpora mladých lidí se zdravotním postižením

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

www.prorodiny.cz

Projekt Žít svůj život nabízí mladým lidem se zdravotním postižením možnost překonat svůj hendikep a umožnit jim přirozeným způsobem žít život jako jejich vrstevníci - jet na výlet, víkend, plánovat budoucnost, navazovat kontakty, osamostatňovat se. K tomu jim pomáhají aktivity integračního klubu BRÁNA - profesionálové i dobrovolníci, kteří mladé lidi s hendikepem podporují a provázejí v jejich snaze žít svůj život. Projekt podpoří 30 mladých lidí se zdravotním postižením.

Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. vzniklo v roce 1993 v Ostravě a v současné době nabízí aktivity i služby v rámci celého Moravskoslezského kraje. Posláním Centra je podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot. Podpora se uskutečňuje prostřednictvím Středisek RODINA a VÝZVA. Středisko RODINA pomáhá lidem zlepšovat jejich vztahy skrze přípravu na manželství, programy, vzdělávání, pomoc v obtížných situacích. Středisko VÝZVA nabízí čtyři sociální služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich pečující rodiny.

Více na www.prorodiny.cz