‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Nákup kompenzačních pomůcek pro čtení slabozrakých

Nákup kompenzačních pomůcek pro čtení slabozrakých

Krajská knihovna v Pardubicích, PO

www.kkpce.cz

Cílem projektu je nákup speciálních kompenzačních pomůcek pro rozšíření možnosti dalšího sebevzdělávání či volnočasových aktivit osob slabozrakých či nevidomých včetně podpory jejich začleňování do společnosti. Jedná se o bezplatnou službu, která by rozšířila dosavadní služby pro osoby s uvedeným handicapem, podpořila by jejich sociální začleňování, mobilitu a rozšířila možnosti vzdělávání i volnočasových aktivit, včetně eliminace dalších možných rizik. Zároveň by měli možnost se seznámit s dostupnými technologiemi a naučit se s nimi pod odborným vedením pracovat.

Krajská knihovna v Pardubicích poskytuje navíc i služby pro handicapované, a to konkrétně pro neslyšící, pro něž je zde studovna, která k půjčování nabízí speciální fond pro neslyšící a pak pro nevidomé, pro které je připravené oddělení zvukové knihovny. To nabízí bezplatně výpůjčky "knih do ucha".
Všechny služby pro slabozraké a nevidomé jsou poskytovány bezplatně.

Více na https://kkpce.cz/cs