‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Normální je pečovat o své blízké, podpořte pečující rodiny

Normální je pečovat o své blízké, podpořte pečující rodiny

Oblastní charita Pardubice

http://pardubice.charita.cz/

Počet seniorů a rodin, které o ně pečují, se v naší společnosti neustále zvyšuje. Největší míru podpory potřebují ty pečující osoby, které se starají o seniory v nejtěžším zdravotním stavu. Tento projekt pobytové formy odlehčovacích služeb je zaměřen právě na tyto osoby, aby dlouhodobě zvládly péči v domácím prostředí. Oblastní charita Pardubice proto potřebuje vybavit 9 polohovacími lůžky nové pobytové odlehčovací zařízení (V Ráji 786, Pardubice), které pomáhá rodinám pečujícím o seniory.

Oblastní charita Pardubice náleží k významným organizacím, které působí ve východních Čechách v rámci Diecézní charity Hradec Králové. Poslání charity je poskytovat služby především lidem v sociální, hmotné i duchovní nouzi bez ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení. Všechny služby Oblastní charity Pardubice jsou koncipovány tak, aby uživatel služeb mohl zůstat ve svém domácím prostředí mezi svými blízkými a byla maximálně podporována jeho soběstačnost. Zároveň se snaží pomoci předcházet všem formám sociálního vyloučení lidí.

Více na http://pardubice.charita.cz