‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Vybavení pro mimořádné události

Vybavení pro mimořádné události

Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim

www.cckchrudim.cz

Cílem projektu je získat finanční prostředky na nákup vybavení (nafukovací stan a příslušenství) humanitární jednotky ČČK pro zajištění nouzového ubytování při řešení mimořádných události, jako jsou například povodně. Cílovou skupinou je široká veřejnost a přínosem projektu je pomoc zasaženým při mimořádné události. Získané vybavení bude využito i v období mimo mimořádné události, a to zejména pro výcvik a prevenci.

Humanitární jednotka ČČK Chrudim byla za své historie již mnohokrát nasazena např. při povodních (1997, 1998, 2002, 2009, 2010). Naposledy, v roce 2013, se do pomoci postiženým oblastem zapojilo 24 členů, kteří odpracovali bezplatně více než 3 500 hodin. Je součástí IZS a skládá se z humanitární, psychosociální, technické a zdravotnické sekce. Může být nasazena při mimořádných událostech, jako jsou povodně, požáry či hromadné dopravní nehody. Tyto události mají traumatizující vliv na zasažené obyvatelstvo. Desítky osob se při nich ocitnou bez přístřeší, osobních věcí, stravy a vody.

Více na http://www.cckchrudim.cz/old