Projekt Splníš mi přání? pořádá Nadační fond onkoláčkům každý rok o Vánocích. Děti, které bojují s onkologickou diagnózou nebo jiným vážným onemocněním si namalují přání, které by rády našly pod stromečkem. Pro tyto děti je to psychicky motivující záležitost. Na tuto akci se předem těší a pro takto nemocné děti je to vize, která je posouvá vpřed a dodává jim odvahu a sílu bojovat se svou nemocí.

Nezisková organizace vznikla 17. 12. 2014 se záměrem materiálně a finančně pomáhat dětem s vrozenými vadami, s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním a 2 roky po jejím ukončení. Do dnešního dne pomohla nebo zprostředkovala pomoc již 450 dětem v onkologické léčbě a skoro 150 dětem s jiným vážným onemocněním.

Více na http://www.nfsanceonkolackum.cz