‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Technické zázemí pro pracovníky Hospice ve středisku Veltrusy, klášter

Technické zázemí pro pracovníky Hospice ve středisku Veltrusy, klášter

Hospic knížete Václava, o.p.s.

www.hkv-kl.cz; www.hospicknizetevaclava.cz

Záměrem předkládaného projektu je vytvořit technické zázemí pro pracovníky Hospice ve středisku Veltrusy v areálu bývalého kláštera, především vybudování sociálního zařízení – toalet a sprch a dále kuchyňky, a tím vytvořit předpoklad pro zahájení provozu střediska a obnovu využití areálu. Cílově bude tento areál sloužit jako lůžkové zařízení pro 4 skupiny nevyléčitelně nemocných pacientů. Bude také podpořena nosná aktivita hospice, která je v současné době zaměřena na poskytování domácí hospicové péče. Ta je v ČR stále poskytována v nedostatečném rozsahu, což má dopad do oblasti „Pomoci nemocným a handicapovaným“. Vedle toho bude oživen areál bývalého kláštera ve Veltrusech, který je více jak 15 let nevyužíván.

Hospic knížete Václava, o.p.s. je poskytovatelem komplexní hospicové péče, která je určena nevyléčitelně nemocným a umírajícím. Jeho zaměření je v současné době pouze na poskytování péče nevyléčitelně nemocným a umírajícím a jejich blízkým formou domácí hospicové péče, a to v západní části Středočeského kraje. Péče je určena zejména pro pacienty s onkologickou diagnózou v terminální fázi onemocnění, kdy možnosti kurativní medicíny jsou vyčerpány. Jejím smyslem je ulevit od bolesti fyzické, psychické, sociální i duševní. Pacienty přijímáme bez rozdílu věku, pohlaví, vzdělání, náboženského vyznání, barvy pleti, společenského postavení a majetkových poměrů.

Více na www.hospicknizetevaclava.cz