‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Lepší život pro zdravotně handicapované děti

Lepší život pro zdravotně handicapované děti

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.

www.motylek.org

Předmětem projektu je podpora a rozvíjení pomoci dětem s mentálním handicapem zapojit se do běžného života tak, aby v dospělosti potřebovaly co nejmenší míru podpory od svého okolí. Děti se učí zvládat běžné činnosti každodenního života, které pro ně nejsou samozřejmostí (samostatné cestování, nakupování, vaření, úklid, navazování společenských kontaktů, práce). Tyto děti mají specifické potřeby, proto nemohou navštěvovat běžné kroužky jako jejich vrstevníci. Prostřednictvím odpoledních aktivit v Komunitním centru Motýlek jim nabízí formou sociální služby např. canisterapii, muzikoterapii, logopedii, ale i trénování každodenních činností, které vedou k rozvoji jejich osobnosti.

Sdružení na pomoc dětem s handicapy funguje v lokalitě Černého Mostu již více než 16 let. Za tu dobu nabylo mnoho praktických zkušeností, které předávají prostřednictvím tří sociálních služeb dál. Podporují převážně děti zdravotně a sociálně znevýhodněné a jejich rodiny.

Více na http://www.motylek.org