‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Přírodní učebna - altán

Přírodní učebna - altán

MŠ Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115, příspěvková organizace

www.mspaculova.cz

Cílem projektu je vybudování venkovní učebny - altánu, který bude sloužit nejen k environmentální výchově, ale také ke zvýšení kvality a efektivity počátečního vzdělávání v této oblasti. Venkovní učebna by byla místem, kde by mohlo probíhat mezigenerační učení (spolupráce s místními organizacemi), polytechnická výchova (dílnička pro děti), workshopy, besídky, kulturní akce. Smyslem projektu je vytvořit dětem podmínky pro rozvoj pozitivního vztahu k přírodě, rozvoj komunitního života a rozvoj vědomostí, dovedností a návyků v oblasti poznávacích a pracovních činností.

MŠ Praha 9 - Černý Most se řadí spíše k těm menším, rodinným. Jejím hlavním mottem je podporovat v dětech touhu po poznání, nejlépe v přirozeném prostředí s možností využití všech smyslů (dotýkat se, slyšet, vidět, přivonět si).

Více na http://mspaculova.cz