‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Zahrada pro zahradu

Zahrada pro zahradu

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4

https://skolapraha4.diakonie.cz/

V rámci projektu Zahrada pro zahradu by školka ráda zrekonstruovala a nově vybudovala zahradu, která bude sloužit ke hře a k výuce nejen dětem s postižením, ale bude otevřena i dětem z blízkého okolí. Koncept zahrady je zaměřený na smyslové vnímání světa a jednotlivé herní prvky tyto smysly podporují. Hmat se uplatní ve velkých herních prvcích - pískovna, které vyžadují jistou manuální zručnost, stejně jako měkké balóny - fendry. Procvičovat sluch je možné u prvku - koncert, kde sestavené hrací nástroje vyluzují různé tóny a zvuky. Sluchové buňky se procvičí i přes šeptandu, která přenáší zvuky na delší vzdálenost.

Mateřská škola a základní škola speciální na Praze 4 poskytuje vzdělání dětem a žákům s mentálním postižením, více vadami a autismem. Řadu prostředků pro zkvalitnění výuky získává z darů a do projektů se aktivně zapojují jak učitelé, tak rodiče.

Více na https://skolapraha4.diakonie.cz