‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

„Nebudeme sedět doma“ - Integrované aktivity pro klienty s postižením

„Nebudeme sedět doma“ - Integrované aktivity pro klienty s postižením

Klubíčko Beroun, z.ú.

www.klubickoberoun.cz

Předmětem projektu je zajištění finančně dostupné dopravy klientů se zdravotním postižením a částečnou úhradu vstupného na pravidelné integrované volnočasové aktivity a terapie, které probíhají v běžném prostředí – mimo zařízení sociálních služeb. Cílem je napomoci integraci zdejších klientů formou umožnění běžného životního stylu, kdy v penzionu na Vráži bydlí nebo přespávají, podle schopností společně vaří, uklízí, starají se o své osobní věci a tráví volný čas. Ale do práce, na různé kroužky, činnosti, terapie aj. vyjíždí do různých organizací v okolí, které takové služby poskytují veřejnosti.

Nezisková organizace Klubíčko je v berounském regionu pojmem, který je již 20 let pevně spjatý s poskytováním kvalitních sociálních služeb a volnočasových aktivit pro rodiny, které pečují o děti a dospělé s těžkým zdravotním postižením a seniory. Klubíčko je výjimečné tím, že pro své klienty nebuduje zařízení, kde je poskytován komplex služeb „pod jednou střechou“, ale pravidelně využívá nabídku organizací v okolí a doprovází klienty (dle jejich zájmu) na různé výlety, volnočasové aktivity, terapie, kulturní, sportovní a společenské akce. Zprostředkovává tak klientům a občanům běžné kontakty a tím i boříme různé bariéry a předsudky.

Více na www.klubickoberoun.cz