‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

MOA - mobilní ozvučená aplikace pro nevidomé a slabozraké pracovníky

MOA - mobilní ozvučená aplikace pro nevidomé a slabozraké pracovníky

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.

www.tyflocentrumusti.cz

Projekt je zaměřen na vývoj aplikace, která prozatím neexistuje a výrazně by usnadnila práci lidem se zrakovým handicapem. Jeho cílem je vyvinout jednoduchou ozvučenou aplikaci do mobilního telefonu tak, aby usnadnila nevidomým a slabozrakým kolegům - sociálním pracovníkům, zaznamenávat informace o jejich práci v terénu. Tito pracovníci jezdí po celém Ústeckém kraji za zrakově postiženými a nevidomými klienty a pomáhají jim při práci s PC, mobilními telefony apod. Aplikace umožní tvorbu zápisu práce s klientem přímo na místě pomocí CRM systému.

TyfloCentra jsou obecně prospěšné společnosti poskytující sociální služby nevidomým v jednotlivých krajích České republiky. Poskytují jim základní poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového postižení, sociálně právní a pracovně právní poradenství, rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace. Zajišťují asistenční služby (průvodcovské, předčitatelské a jiné asistentské služby) a pomáhají při odstraňování architektonických bariér v kraji.

Více na www.tyflocentrum.cz