‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Marina Jonáš vás zve do maringotky snů

Marina Jonáš vás zve do maringotky snů

Royal Rangers Moravskoslezský kraj

www.royalrangers.cz

Cílem projektu je rozšíření ubytovacích kapacit vodácké základny Marina Jonáš zakoupením malé romantické maringotky. Tuto základnu buduje organizace Royal Rangers především pro děti a mládež z vlastních oddílů, ale i pro děti z jiných organizací.

Royal Rangers je mezinárodní křesťanská organizace skautského typu pro děti a mládež. V ČR má v současné době 45 oddílů a cca 1.500 členů. Nejsilnější členská základna je na severní Moravě (12 oddílů a cca 400 členů). Pro ně se podařilo získat začátkem tohoto roku rekreační objekt na břehu Žermanické přehrady, kde v současnosti budují vlastní vodáckou základnu, ke které patří i lesní kemp.

Více na https://www.royalrangers.cz