‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Nákup koně pro děti Voltiže DUHA

Nákup koně pro děti Voltiže DUHA

Voltiž Duha, z.s.

https://voltiz-duha.webnode.cz/

V rámci projektu nakoupí organizace pro děti sportovního koně vhodného na voltižní aktivity - tréninky, závody, vystoupení. Děti se tak účastní závodů po celé republice. V současnosti jsou tu k dispozici 3 voltižní koně a v rámci dalších aktivit organizace by nákup nového koně umožnil přijmout další děti.

Organizace Voltiž Duha, z.s. sdružuje zdravé i hendikepované děti a mládež ve věku od 4 let za účelem rozvoje jezdeckého sportu se zaměřením na voltiž a paravoltiž. Kůň ve voltižním sportu tvoří tým s dětmi, které na něm předvádějí akrobatické prvky pod vedením trenéra - lonžéra. Organizace usiluje o smysluplné využití volného času svých členů, kde je hlavní důraz kladen na správnou etickou výchovu a výkonnostní růst.

Více na https://voltiz-duha.webnode.cz