‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Udělej uzel a nezapomeň na prevenci!

Udělej uzel a nezapomeň na prevenci!

Mamma HELP, z.s.

www.mammahelp.cz

Projekt Udělej uzel a nezapomeň na prevenci! nabízí bezplatné přednášky pro veřejnost v komunitních a mateřských centrech, školách a knihovnách a díky této osvětě pomáhá ženám přemoci strach a především je motivuje k pravidelným preventivním prohlídkám. Cílem projektu je proto proškolit co nejvíce osob o možnostech prevence rakoviny prsu, kde se naučí i správnou techniku samovyšetření. Součástí přednášek je také diskuse se zkušenými edukátorkami, ženami, které si nemocí samy prošly a účastníci se tak mohou zeptat na vše, co je zajímá a v neposlední řadě se dozví konkrétní příběhy žen, které nemoc překonaly.

Sdružení Mamma HELP, z.s. je nevládní neziskovou organizací, která sdružuje ženy s diagnózou rakovina prsu a jejich blízké, lékaře, sestry a sympatizanty. Snaží se zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných žen a prosadit zlepšení následné péče o onkologicky nemocné, zároveň přispět ke zlepšení informovanosti veřejnosti o výskytu, prevenci a možnostech léčby rakoviny prsu. Provozuje síť Mamma HELP center (Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové, Přerov, Zlín, Plzeň, České Budějovice) a personálně zajišťuje Avon linku proti rakovině prsu.
Všechny služby poskytuje zdarma.

Více na www.mammahelp.cz