‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Učíme se hrou

Učíme se hrou

Občanské sdružení Smíšek, spolek

www.os-smisek.cz

Projekt Učíme se hrou umožní uskutečnit poznávací a vzdělávací akce pro děti v tíživé životní situaci (azyly, domácí násilí). Tyto děti jsou díky prožitým traumatům velmi nesoustředěné, roztěkané, mnohé s poruchou chování. Pro tyto děti je důležité učit se interaktivně, na věci si sáhnout, vidět je. Díky vlastnímu prožitku si pak vědomosti rychleji osvojí a hlavně zapamatují. Pomocí hravé formy se děti uvolní, na  chvíli zapomenou na prožitá traumata a nenásilně si prohloubí vědomosti potřebné pro vstup do ZŠ.

Občanské sdružení Smíšek je nezisková organizace, která pomáhá dětem v propojení jejich sociálních, vzdělávacích a volnočasových aktivitách. Děti sem přichází na podnět pracovníků OSPOD. V rámci Smíšku se těmto dětem snaží pomoci v překonání traumat a dorovnání vědomostních hendikepů s cílem jednoduššího vstupu do ZŠ a pozitivnější budoucnosti.

Více na www.os-smisek.cz