‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Ať jsi stejný, nebo jiný, pojď si hrát, lepší svět pro všechny budovat

Tento projekt obdržel
celkem 1427 hlasů.

Ať jsi stejný, nebo jiný, pojď si hrát, lepší svět pro všechny budovat

Mateřská škola Chomutov, p.o.

www.mscv.cz

Pořídit nový bezpečnostní povrch na hřiště, na kterém si hrají děti se speciálními vzdělávacími potřebami. To je cílem projektu Ať jsi stejný, nebo jiný, pojď si hrát, lepší svět pro všechny budovat. Děti, které trpí autismem nebo ADHD se tak mají dostat do kolektivu zdravých spolužáků u veřejnosti a zároveň jim zajistit bezpečné místo pro hraní. Postupem času by školka chtěla přebudovat svou zahradu a umístit na ní další zábavné atrakce, jako jsou pískoviště nebo prolézačky.

Chomutovská školka pomůže nemocným dětem

Zapojit děti s fyzickým a mentálním znevýhodněním do normální společnosti se rozhodli v mateřské škole v Alšově ulici. Projekt s názvem "Ať jsi stejný, nebo jiný, pojď si hrát, lepší svět pro všechny budovat" primárně míří na nákup bezpečnostního povrchu hřiště, plány má ale školka širší. „Chtěli bychom hřiště i postupně zařídit a děti, které trpí autismem nebo ADHD dostat do kolektivu zdravých spolužáků a veřejnosti a zároveň jim zajistit bezpečné místo pro hraní,“ říká Ivana Vlčková. Postupem času by školka chtěla přebudovat celou svou zahradu a umístit na ní další zábavné atrakce, jako jsou pískoviště nebo prolézačky.

Mateřská škola Alešova 2451 využívající neoficiálního názvu "U sluníčka" je součástí právního subjektu Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace. 

Mateřská škola je čtyřtřídní s péčí o děti zdravé, děti s vadami řeči v logopedické třídě a děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě s kombinací vad.