‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Rozvoj volnočasových aktivit pro různé věkové a zájmové skupiny

Tento projekt obdržel
celkem 758 hlasů.

Rozvoj volnočasových aktivit pro různé věkové a zájmové skupiny

SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV, z.s.

www.zivyvenkov.info

Rozvoj volnočasových aktivit pro různé věkové a zájmové skupiny, to je cíl komunitního centra v Droužkovicích. Místní děti totiž nemají příliš mnoho příležitostí, jak se zapojovat do kroužků jinde. Záměrem je i nově zahájit výuku karate a pro tyto účely nakoupit nové sportovní náčiní do tělocvičny, jako jsou žebřiny, švihadla nebo žíněnky. Získané finance by organizace SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV, z.s. posloužila i na financování zkušených instruktorů.

V Droužkovicích bude líheň karatistů

V obci Droužkovice vzniklo v roce 2000 komunitní centrum s názvem Setkávání – Živý venkov. Sdružení se snaží v obci probudit kulturní život a umožnit dětem i dospělým kulturní i sportovní vyžití. „Místní děti nemají mnoho příležitostí, jak se zapojovat do kroužků jinde. Dojíždění do města není pro všechny možné. Tentokrát se rozhodli podpořit právě sport. „Projekt by měl napomoci vybudovat tu kroužek karate se vším všudy. Zamýšlíme nakoupit nové sportovní náčiní do tělocvičny, jako jsou žebřiny, švihadla nebo žíněnky,“ vyjmenovává Ladislava Dolejšková ze sdružení.

Kromě samotného karate v centru věří, že by se dalo podpořit i více aktivit. „Naším dlouhodobým cílem je nabídku neustále rozšiřovat a celkově stmelovat místní komunitu,“ uzavírá Dolejšová.

Ve volnočasovém centru v Droužkovicích se konají pravidelně kurzy keramiky, pletení z pedigu, jazykové i hudební kroužky.