‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Naučná stezka o koních

Tento projekt obdržel
celkem 742 hlasů.

Naučná stezka o koních

Ostrovský Macík, z.s.

www.macik.websnadno.cz

Ve spolupráci s Věznicí Ostrov budujeme naučnou stezku o koních v Horním Žďáru. Na sedmikilometrové trase je k vidění 12 cedulí mapující vývoj, život a využití koní. Z této stezky je zatím dokončen jen základ, ale do budoucna ji hodláme nadále zatraktivňovat. Trasa je vedena podél pastvin ostrovského Macíku, a tak si lidé mohou různá plemena koní prohlédnout naživo. K vidění jsou i jiná hospodářská zvířata.

Koňská stezka potěší návštěvníky i samotné koně

Domov pro stará, nemocná a týraná zvířata je současně také domovem hospodářských zvířat. Takový je spolek Macík z Horního Žďáru, který jim poskytuje potřebnou péči a lásku.

Díky chovu hospodářských zvířat přišli lidé z Macíka s unikátním projektem Naučná stezka o koních. „Máme tady nejmenší pony, ale i Českomoravské belgiky nebo chladnokrevné Noriky. Naši Norici pocházejí z posledního chovu koní Lesní společnosti v Teplé. Od nich jsme koupili část stáda,“ řekla předsedkyně spolku Hana Šimková.

A právě koně se stali inspirací ke vzniku projektu. „Chtěli jsme, aby zvířata našla využití, další hodnotu a využívali se k volnočasovým a dobrovolnickým činnostem,“ vysvětlila Šimková.

Macík ve spolupráci s Věznicí Ostrov vybudoval naučnou stezku o koních v Horním Žďáru, která je dlouhá sedm kilometrů. Na trase je možné vidět dvanáct tabulí, které mapují vývoj, život a výživu koní.  Trasa vede podél pastvin ostrovského Macíku, díky čemuž mohou lidé vidět různá plemena koní na pastvě. Kromě těch jsou k vidění i další hospodářská zvířata, jako jsou kozy, ovce nebo krávy a telata.

Vězni pomáhali při budování stezky s těžkými pracemi, které nemohly zastat ženy z Macíka.

„Stezku jsme věnovali panu Františku Maradovy, spoluzakladateli našeho spolku a prvnímu a nejdůležitějšímu mecenáši, který nám důvěřoval v době, kdy jsme ještě nic nedokázali,“ svěřila se Šimková.

Kromě koní přispěla k vzniku stezky také lokalita. „Nacházíme se na území, kde je uranový důl a staré asfaltové cesty, které jsme využili a udělali naučnou stezku,“ dodala Šimková.

Smyslem vzniku Naučné stezky o koních byla snaha využít koně, kteří se dostali do Macíka. Zároveň s tím koně ekologicky spásají okolní plochy.