‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Revitalizace zeleně D.R.A.K.

Tento projekt obdržel
celkem 282 hlasů.

Revitalizace zeleně D.R.A.K.

o.s. D.R.A.K. z.s. Liberec

www.sdruzenidrak.cz

Cílem projektu je revitalizace zeleně ve volně přístupné části areálu Občanského sdružení D.R.A.K. z.s. Plocha je nyní značně svažitá. Oblast patří mezi významné spojnice mezi tramvajovou zastávkou a navazujícím sídlištěm. Cílem projektu je rozšíření oplocené části areálu, kde vzniknou parkovací místa pro vozíčkáře. Tímto dojde k posunutí stávajícího oplocení areálu o přibližně tři metry. V této části si nyní obyvatelé sídliště zkracují cestu k tramvajové zastávce. Nové řešení parkové plochy počítá s vybudováním pěší komunikace, která funkčně nahradí tuto spojnici.

D.R.A.K. chystá parkovací místa pro vozíčkáře  

Občanské sdružení D.R.A.K. pomáhá už od roku 2003 lidem, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci. Může se jednat o lidi, kterým se narodilo dítě s tělesným postižením nebo jsou sami nuceni zvládat důsledky svého zdravotního handicapu.
"Některé z nich zvládání této situace obohatilo o zkušenosti či impulsy a podnítilo je k rozhodnutí pomáhat jiným, kteří řeší podobné nesnáze," vysvětlil ředitel předseda sdružení Ladislav Kořínek.


Nejnovější projekt, který DRAK chystá, je úprava areálu, ve kterém sdružení sídlí a provozuje chráněné dílny, kde pracuje téměř 30 těžce zdravotně postižených osob. "Chceme zvelebit volně přístupné části areálu. Rozšíříme oplocené části areálu, kde vzniknou parkovací místa pro vozíčkáře. Tímto dojde k posunutí stávajícího oplocení areálu přibližně o 3 metry. V této části si nyní obyvatelé sídliště zkracují cestu k tramvajové zastávce. Nové řešení parkové plochy počítá s vybudováním pěší komunikace, která funkčně nahradí tuto spojnici," řekl vedoucí chráněných dílen Ladislav Kořínek.


D.R.A.K. pomáhá především dětem, mládeži a dospělým s tělesným postižením, zároveň poskytuje podporu a pomoc také pečujícím matkám, otcům a rodinám. "Pro lidi s postižením to jsou rehabilitační plavání, kurzy práce na PC, pomoc při osamostatňování se a osvojování sebeobsluhy, podpora při rozvoji prosociálních kompetencí a speciální poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, sociálního zabezpečení, vzdělávacích příležitostí a profesní orientace," popsal konkrétní pomoc Kořínek a dodal, že základními hodnotami, na kterých je postavena činnost sdružení, jsou domov, rodina, aktivita, komunikace, respekt k jedinečnosti každého člověka a svoboda ve výběru možných řešení individuálních problémů.