‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Místo, kde žijeme

Tento projekt obdržel
celkem 72 hlasů.

Místo, kde žijeme

Spolek přátel Ostašova

www.ostasov.eu

Spolek přátel Ostašova dlouhodobě pracuje na zvelebení kostela, který mají v péči, bylo potřeba opravit omítky, kostelní lavice, oltář nebo lustr. Zároveň se snaží zvelebit i okolí kostela, které je přirozeným centrem Ostašova. V roce 2012 například ze zpustlého pozemku vytvořili park, do kterého umístili herní prvek. Ten dosluhuje, a tak je záměr park revitalizovat a umístit sem více prvků i pro starší děti.

Spolek přátel zvelebuje okolí Ostašova

Členové spolku se od roku 2011 snaží, aby se jim v Ostašově žilo lépe. Oživují místní tradice a zvyklosti, zvelebují svoje okolí, zachraňují kostel na návsi. Mimo to pořádají oblíbený Ostašovský masopust s ručně vyrobenými maskami podle původních vzorů a obnovili konání "Poutní slavnosti ke cti sv. Vojtěcha", kterému je zasvěcen kostel. "Nejedná se o pouť s kolotoči, ale o významnou kulturní událost, připomínající život tohoto světce s bohatým programem. Od roku 2013 je v rámci těchto slavností připomínána bitva z roku 1757 formou ukázky dobového vojenského tábora i samotné bitvy za účasti dobrovolných vojenských spolků z Čech, Německa i Polska," vysvětlila Pavla Haidlová ze spolku.


Za další úspěšný počin spolku může být považováno to, že se jim podařilo ze zpustlého pozemku v Ostašově vytvořit park, do kterého umístili herní prvek. "Ten dosluhuje, a tak bychom chtěli park revitalizovat a umístit sem více prvků i pro starší děti. Rádi bychom vysadili nové trávy, keře a rostliny," pospala nejnovější snahu spolku Pavla Haidlová.


Členové spolku tráví společné chvíle i mimo akce, které organizují. Jezdí na výlety, malují kraslice, pletou pomlázky, na podzim vydlabávají dýně, suší křížaly, na Štědrý den se setkávají v kostele u stromku, který každoročně zdobí tradičními ozdobami a zpívají koledy. "Nový rok společně vítáme těsně před půlnocí slavnostním přípitkem v parku u kostela. A o tom všem by vlastně život na vsi nebo okraji města měl být," vysvětlila Haidlová.


Za velký úspěch spolku lze považovat postupnou záchranu kostela sv. Vojtěcha. Díky dobrovolným příspěvkům a grantům se podařilo opravit původní oltář, věčné světlo, vnitřní omítky, původní lustr i hodinový stroj nebo věžičku.