‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Nové kulturní centrum v Olomouci

Tento projekt obdržel
celkem 1262 hlasů.

Nové kulturní centrum v Olomouci

DW7, o.p.s.

www.divadlonacucky.cz

Cílem projektu je otevření nového kulturního centra na Dolním náměstí v Olomouci. To vnese nový život do centra města, vytvoří otevřený prostor pro všechny generace a umožní tvorbu i prezentaci umělců z české i zahraniční nezávislé umělecké scény napříč obory. Získané prostředky budou sloužit k rekonstrukci a vybavení prostor. V případě získání částky 130 tisíc korun se uskuteční rekonstrukce elektroinstalace, vody, odpadů a osvětlení.

DW7 spravuje divadlo i galerii

Spravuje Divadlo na cucky, pořádá Mezinárodní festival Divadelní Flora, provozuje Galerii W7 a taky pečuje o komunitní zahradu Za()hrada. Za tím vším stojí obecně prospěšná společnost DW7, která kulturní život v Olomouci obohacuje už od roku 2006. Jejím nejnovějším projektem je aktuálně vybudování nového kulturního centra v srdci Olomouce, na tamním Dolním náměstí.

„Chceme Dolnímu náměstí vdechnout život a vzkřísit centrum Olomouce, které máme pocit, trochu skomírá,“ vysvětlil ředitel DW7 Jan Žůrek. Prozradil, že jejich cílem je vybudovat otevřený prostor, který bude sloužit různým sociálním skupinám napříč všemi generacemi. „Také si myslíme, že česká nezávislá kulturní scéna získá významný prostor pro tvorbu a prezentaci divadla a tance,“ poznamenal Jan Žůrek a doplnil ještě, že v připravovaném kulturním centru Dolní vám. nepůjde jen o divadlo a tanec. Prostory nabídnou také kavárnu a galerii mladých talentovaných autorů. „Už teď jsme instalovali zajímavé práce nadaných studentů. Kdo se k nám bude chtít přijít podívat, je už teď vítaný. Dveře jsou otevřené pro každého,“ pousmál se Jan Žůrek.

Organizace DW7 v Olomouci pracuje už jedenáct let, pravidelně chystá program pro širokou veřejnost, děti, mládež ale i seniory. „Náš projekt bude opravdu sloužit širokému spektru lidí. Budujeme prostor, který bude sloužit nejen Olomoučanům, ale stane se i křižovatkou českého a zahraničního umění. Máme za to, že v Olomouci zastupujeme určitou uměleckou linku, která tady zatím vůbec zastoupená nebyla,“ doplnil Jan Žůrek.