‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Alej Malého Noe v Plumlově

Tento projekt obdržel
celkem 717 hlasů.

Alej Malého Noe v Plumlově

Nadace Malý Noe

www.malynoe.cz

Nadace Malý Noe vznikla v roce 2007. Jejím posláním a cílem je pomoci dětem, které vyrůstají bez rodičů, ať už následkem smrti či nezájmu nebo týrání. Jedním z projektů, které bude nadace realizovat v okrese Prostějov, je výsadba aleje směřující k historickému kostelu v Plumlově. Cesta se osadí 30-35 lípami. Ty mají zdobit krajinu, poskytnout stín lidem, kteří jdou ke kostelu, a osvěžovat vzduch. V jejich blízkosti bude vybudováno také odpočinkové místo s lavičkami a výhledem na Plumlovskou přehradu.

Nadace Malý Noe chystá místo pro odpočinek

O děti, které vyrůstají bez svých rodičů následkem smrti, nezájmu nebo týrání, se starají v olomoucké Nadaci Malý Noe, které pomáhá dětem už od roku 2007. Nejnovější projekt, který organizace chystá, je výsadba aleje podél cesty směřující k historickému kostelu.

„Spojili jsme to, že rostou děti a rostou i stromy. Každý ze stromů vysazených na Plumlově bude mít patrona z řad veřejnosti nebo firem v regionu, který by měl o strom po výsadbě osobně pečovat,“ uvedla Zuzana Hájková, místopředsedkyně správní rady Nadace Malý Noe.

Cesta se osadí třiceti až třiceti pěti lípami. Ty mají zdobit krajinu, poskytnout stín lidem, kteří jdou ke kostelu, a osvěžovat vzduch. V jejich blízkosti bude vybudováno také odpočinkové místo s lavičkami a výhledem na Plumlovskou přehradu nebo další krásy okolí. „Patroni stromů nadaci darují i další, finanční dar, který se použije k nákupu pomůcek pro děti trpící dětskou mozkovou obrnou a dalšími onemocněními, ne všechny pomůcky jsou totiž hrazeny pojišťovnami,“ vysvětlila Zuzana Hájková.

Výběr Plumlova jako místa pro výsadbu byl dobrou volbou. „Jsme moc rádi, že se pan zastupitel Koutný dozvěděl o našem projektu a tolik se mu líbil, že nás oslovil a požádal o spolupráci,“ usmála se Hájková.

Nadace Malý Noe pomáhá dětem žijícím a vyrůstajícím bez náležité rodičovské péče svých biologických rodičů. Podporované projekty by měly doplnit či přetvářet systém péče o děti.